สินค้าราคาพิเศษ

ZEN

SMOKING ACCESSORIES

ZEN FLAVORED TUBE

SMOKING PIPE

CIGARETTE HOLDER

PREMIUM TOBACCO

THAI ORGANIC TEA

BEAUTY RANGE

 

 

 

ราคาพิเศษ เครื่องเติมยาเส้น กับหลอดบุหรี่ !!!คลิก!!!

Pipe Angelo จาก Chezh Republic
Briar wood (ไม้ Briar)

ราคาขายเป็นชุด ประกอบด้วย
1.ไปป์ 1 อัน
2.แปรง 50 เส้น 1 ซอง
3.เครื่องมือ Pipe Tamper 1 อัน
4.ขาตั้งไปป์ 1 อัน
5.ยาเส้น 1 ซอง (Stanislaw- Blackberry or Irish Coffee)
**ไส้กรอง 1 กล่อง

73-65

2,700.-฿

73-662,700.-฿

73-3122,600.-฿

69-63**2,500.-฿

61-83

2,100.-฿

61-60

2,100.-฿

65-50
**2,500.-฿

73-6411,600.-฿

62-625

1,600.-฿

73-629
1,400.-฿

73-229
1,400.-฿

69-32
1,400.-฿

63-11
1,400.-฿
61-41
1,400.-฿
Tool
100.-฿


 

SMOKING ACCESSORIES
ZEN FLAVORED TUBE
SANDA PIPE
CIGARETTE FILTER HOLDER
ENGLISH TOBACCO
ORGANIC TEA
 

 

bottom
SMOKING ACCESSORIES SMOKING PIPE CIGARETTE HOLDER PREMIUM TOBACCO THAI ORGANIC TEA