organiclogo slogan


 

 

สุวิรุฬห์ ชาไทย

ความเชี่ยวชาญเรื่องชาจากประสบการณ์กว่า 30ปี ที่เราได้คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอยู่เสมอ ทำให้ขณะนี้ "สุวิรุฬห์ ชาไทย" เป็นผู้ปลูก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายใบชาอินทรีย์คุณภาพหลากหลายชนิด และได้รับเลือกเป็น "ไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง" ของจังหวัดเชียงราย ได้ช่วยส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปลูกชาอินทรีย์ ตลอดจนรับซื้อผลผลิตใบชาสด เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ด้วยกระบวนการรับซื้ออย่างมีระบบ เรายังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเข้าทุกครั้งให้มีคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน

ไร่ชาพันธุ์ดีกว่า 1,400 ไร่ จากพื่นที่ที่ปลูก 5แปลงของสุวิรุฬห์ ชาไทย ขณะนี้เราได้พัฒนาและผลิตชามากถึง 15ชนิด เรื่มต้นจากการเพาะพันธุ์ชา คัดเลือกเฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงลงปลูก ดูแลบำรุงรักษาต้นชาให้เจริญเติบโต แตกยอดอ่อนอย่างสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพที่ได้คิดค้นและผลิตตามหลักการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัตถุดิบชั้นนำ นั่นคือ ในทุกๆขั้นตอนการปลูกจะปราศจากสารเคมีทุกชนิด ซึ่งเราได้รับการับรองว่าเป็น "พืชอินทรีย์" จากกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่บริโภคชาของ "สุวิรุฬห์ ชาไทย" ได้รับประโยชน์จากชาคุณภาพ และดื่มชาด้วยความรู้สึกที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

ในขั้นตอนการผลิตขะเก็บเกี่ยวเฉพาะส่วนยอดของใบชา (เป็นส่วยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด) เข้าสู่โรงงานมาตรฐาน GMP ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องคุณภาพ รสชาด และกลิ่น รวมจนถึงการรักษาความสดในกระบวนการบรรจ ทุกขั้นตอนผลิตด้วยหลักที่ถูกต้องตามหลักการผลิตใบชาที่ทันสมัยที่สุด ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย "ฮาลาล" จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์จัดจำหน่ายอุปกรณ์ชงชาครบครัน พร้อมทั้งสามารถรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และทาง E-mail มีบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทั้งในและต่างประเทศ