กระดาษมวนบุหรี่ และอุปกรณ์

King Size Paper 110mm กระดาษไซส์ยาว 110มม.      

 


NEW!! 311003 Cartel King size Unbleached 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
85THB/pack, 1,750THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 85บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,750บาท

 


NEW!! 311002 Cartel King size 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,450THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษขาว)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,450บาท

NEW!! 311008 Cartel King size 110x44mm Black+Filter
32leaves+32paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล King Size
รุ่น แบล็ค+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,450บาท


NEW!! 312025 SMK King size 110x44mm Brown+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 1x24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์+ก้นกรอง
(กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท


NEW!! 312024 SMK King size 110x44mm Gold+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น โกลด์+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท

 


312043 Pure Hemp Unbleached King size 110x44mm
+Filter 33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Pure Hemp King Size รุ่น อันบลีช+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท


NEW!! 313001 BOB MARLEY King Size
108x52mm 33leaves/pack
14gram 1x50packs/box
45THB/pack, 2,000THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ บ๊อบมาร์เล่ย์ คิงไซส์ (กระดาษขาว)
ขนาด108x52มม. บาง 14แกรม
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 45บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,000บาทNEW!! 312027 SMK King size 108x44mm
Brown 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์ (กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

NEW!! 312026 SMK King size 108x44mm
Gold 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น โกลด์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

NEW!! 312032 SMK King size 108x44mm
Blue 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บลู (กระดาษสีขาว)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

NEW!! 311004 Cartel King size Slim Unbleached Dim 108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
40THB/pack, 1,700THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม รุ่นดิม (กระดาษไม่ฟอกสี) ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท

NEW!! 311009 Cartel King size Slim Unbleached
BIO 108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
40THB/pack, 1,700THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม ไบโอ (กระดาษไม่ฟอกสี) ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท

 


312015 Pure Hemp Unbleached King size 110x44mm
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เพียวเฮมป์ อันบลีช
(กระดาษไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท


 

 


312016 Pure Hemp King size 110x44mm
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เพียวเฮมป์
(กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท


 


NEW!! 311001 Cartel King size Slim
108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
35THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม (กระดาษขาว)
ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาทSmoking King size 110x44mm Red
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เรด (กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
Smoking King size 110x44mm Blue
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น บลู
(กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท


Smoking King size 98x52mm Red
33leaves/pack
13gram
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น ดีลักซ์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด98x52มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
 
         

Medium size78mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดกลาง 78มม

     

NEW!! 313002 BOB MARLEY Medium Size Pure Hemp
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 25 packs/box
40THB/pack, 900THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
บ๊อบ มาร์เล่ย์ มีเดียม เพียวเฮมป์
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 900บาทNEW!! 312034 SMK Medium Size Brown
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 50 packs/box
30THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
เอสเอ็มเค มีเดียม บราวน์ (กระดาษน้ำตาล)
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท


NEW!! 312033 SMK Medium Size Gold
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 50 packs/box
25THB/pack, 1,050THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
เอสเอ็มเค มีเดียม โกลด์ (กระดาษขาว)
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 25 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,050บาท

 

312023 Mantra MIX
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่รวมกลิ่น

จำนวน50แผ่น/ชิ้น 25ชิ้น/กล่อง
กล่องละ 1800 บาท

312020 Mantra Cherry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษ กลิ่นเชอร์รี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

312019 Mantra Chocolate
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นชอคโกแลต

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

312021 Mantra Strawberry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่น สตรอเบอรี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

312022 Mantra Coconut
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นมะพร้าว

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Mantra Peach
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นพีช

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Smoking Medium Size DeLuxe Bloc
78 x 44 mm. / 300 leaves
13 g. , 1 x 20 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่
Smoking Medium Size De Luxe
ขนาด 78 x 44 มม. 13 แกรม

จำนวน 300 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 90 บาท

 

       

Regular size70mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดเล็ก 70มม

     

NEW!! 311006 Cartel Short Blue
70x36mm 50leaves/pack
14gram 1x100packs/box
15THB/pack, 1,300THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีฟ้า (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
บาง 14แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท

 

NEW!! 311005 Cartel Short Red
70x36mm 50leaves/pack
21gram 1x100packs/box
15THB/pack, 1,300THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีแดง (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
หนา 21แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท


NEW!! 311007 Cartel Short Brown (Unbleached)
70x36mm 60leaves/pack
13gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีน้ำตาล (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
บาง 13แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312040 SMK Regular Blue
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x100packs/box
15THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีฟ้า (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท

NEW!! 312030 SMK Regular Red
69x37mm 60leaves/pack
18gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีแดง (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. หนา18แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312041 SMK Regular Liquorice
69x37mm 50leaves/pack
18gram 50packs/box
30THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น กระดาษชะเอม หวาน ขนาด69x37มม. 18แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท

 

NEW!! 312029 SMK Regular White Classic
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีขาว (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312031 SMK Regular Green Cut Coner
69x37mm 60leaves/pack
18gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีเขียว (กระดาษขาวตัดมุม) ขนาด69x37มม. หนา18แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312039 SMK Regular Blue Cut Coner
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีน้ำเงิน (กระดาษขาวตัดมุม) ขนาด69x37มม. บาง 14 แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312036 SMK Regular Yellow Lined
Tree Free Double
69x37mm 120leaves/pack
14gram 1x25packs/box
30THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีเหลือง สองแถว (กระดาษขาว) เส้นแนวขวาง เผาไหม้ตลอดเวลา ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน120แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

 

NEW!! 312038 SMK Regular Gold Double
69x37mm 120leaves/pack
14gram 1x25packs/box
30THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีทอง สองแถว (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน120แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

 

NEW!! 312035 SMK Regular Brown Double
69x37mm 120leaves/pack
14gram 1x25packs/box
30THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีน้ำตาล สองแถว (กระดาษน้ำตาล) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน120แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312037 SMK Regular Blue Tree Free Double
69x37mm 120leaves/pack
14gram 1x25packs/box
30THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีฟ้า สองแถว (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน120แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท312011 Smoking Small Size Orange
70 x 37 mm. / 60 leaves
22 g. , 1 x 50 packs / box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด เผาไหม้เร็ว
Smoking Small Size Orange
ขนาด 70 x 37 มม. 22 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท


312012 Smoking Small Size White
70 x 37 mm. / 60 leaves
22 g. , 1 x 50 packs / box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด เผาไหม้เร็ว
Smoking Small Size White
ขนาด 70 x 37 มม. 22 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

312018 PURE HEMP ( ไม่ฟอกสี )
70 x 37 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ไม่ฟอกสี
PURE HEMP
ขนาด 70 x 37 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

312017 PURE HEMP กระดาษสีขาว
70 x 37 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
15THB/pack, 675THB/box
PURE HEMP กระดาษสีขาว
PURE HEMP
ขนาด 70 x 37 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

312009 Smoking Small Size Red
70 x 37 mm. / 60 leaves
18 g. , 1 x 50 packs / box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ม้วนง่าย
Smoking Small Size Red
ขนาด 70 x 37 มม. 18 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท
   

 

 

 

 

 

ROLLS

   

 

 

312042 SMK Rolls Gold
กว้าง 44 mm. x ยาว 4 m.

ราคา ชิ้นละ 55 บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1180 บาท

Smoking Rolls Gold
กว้าง 53 mm. x ยาว 4 m.

ราคา ชิ้นละ 55 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟิลเตอร์ ก้นกรองบุหรี่

 

 

 

 


New!! 321001 Cartel Slim filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท

 

 

New!! 321004 Cartel Slim Long filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ยาว ผิวเรียบ
6 x 22 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1020 บาท

 

New!! 321005 Cartel Super Slim filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็กพิเศษ ผิวเรียบ
5.3 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท

 

New!! 321006 Cartel Super Slim Long filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็กพิเศษ ยาว ผิวเรียบ
5.3 x 22 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1020 บาท

 

New!! 322009 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ
Pure Hemp filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs, 34bags/box
40THB/bag, 1080THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท

 

New!! 321003 Cartel Slim filter Bio
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ รุ่นไบโอ กระดาษไม่ฟอกสี
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 

New!! 321002 Cartel Slim filter Carbon
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
รุ่นคาร์บอน ผสมถ่านเพื่อการกรองที่ดีขึ้น
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 

323001 ก้นกรองRollo Micro Slim
ขนาดผอมพิเศษ
5mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท

 


323002 ก้นกรองRollo Ultra Slim
ขนาดผอม
6mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท

 


323003 ก้นกรองRollo Ultra Slim ขนาดผอมยาว
6mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท 
20ซอง/กล่อง 1000บาท

 


323004 ก้นกรองRollo Slim
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 45บาท
20ซอง/กล่อง 750บาท

 

323006 ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ
8mm x 15mm (100ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
25ซอง/กล่อง 800บาท

 

 

323007 ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ ยาว
8mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท
25ซอง/กล่อง 1200บาท

 

 

 


New!! 322004 ก้นกรองขนาดปกติ ผิวเรียบ
Smoking filter regular
8 x 15 mm. / 100 pcs, 10bags/box
40THB/bag, 360THB/box
1 ถุง บรรจุ 100 อัน ถุงละ 40 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 360 บาท


New!! 322003 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ
SMK filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs, 30bags/box
40THB/bag, 1080THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1080 บาท

 

New!! 322005 ก้นกรองขนาดผอมพิเศษ ผิวเรียบ
SMK filter Ultra Super Slim
5.3 x 15 mm. / 120 pcs, 30bags/box
50THB/bag, 1350THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 50 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1350 บาท

New!! 322008 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ ยาวพิเศษ
SMK filter Classic Slim Long
6 x 22 mm. / 250 pcs, 10bags/box
90THB/bag, 850THB/box
1 ถุง บรรจุ 250 อัน ถุงละ 90 บาท
10ถุง 850 บาท

 

 

New!! 321007 Cartel Paper Filter
ก้นกรองกระดาษคาร์เทล ใช้ง่าย พกพาสะดวก
60 x 25 mm. / 50 sheets
1 พับ บรรจุ 50 แผ่น

พับละ 25 บาท
50พับ/กล่อง กล่องละ 1050 บาท

 

New!! 322007 SMK Paper Filter
ก้นกรองกระดาษเอส เอ็ม เค ใช้ง่าย พกพาสะดวก
60 x 25 mm. / 33 sheets, 50pcs/box
35THB/pcs, 360THB/box
1 พับ บรรจุ 33 แผ่น พับละ 35 บาท
50พับ/กล่อง กล่องละ 1575 บาท

 


New!! 3204001-4 ฟรุตต้าก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ กลิ่นผลไม้ (เชอรี่, สตรอเบอรี่, วนิลา, เมนทอล)
Frutta Flavored Slim Filter Cherry, Strawberry, Vanilla, Menthol
6 x 15 mm. / 120 pcs, 20bags/box
40THB/bag, 720THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 40 บาท
20ถุง/กล่อง กล่องละ 720 บาท

 

 

 

322002 ก้นกรองขนาดเล็ก ผสมคาร์บอน
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 70 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 630 บาท


ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวหยาบ
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 70 บาท

New!! 322006 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ แบบเย็น
SMK filter Slim Menthol
6 x 15 mm. / 300 pcs, 50bags/box
160THB/bag, 6500THB/box
1 ถุง บรรจุ 300 อัน ถุงละ 160 บาท
10ถุง 1450 บาท

323005 ก้นกรองRollo Menthol Slim
แบบเย็น ขนาดผอม
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 45บาท
25ซอง/กล่อง 1020บาท


New!! 321009 Cartel Slim filter Menthol
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดผอม เย็น ผิวเรียบ
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 45 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1350 บาท

 


ก้นกรองขนาดเล็ก แบบเย็น
Smoking Filter Menthol slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 80 บาท

 

Rolling Machine เครื่องม้วนกระดาษ

 

 

 

 

332004 large 110mm (เหล็ก)
1x10packs/box
10อัน/กล่อง กล่องละ 1,935 บาท
อันละ 215 บาท

332005 medium 78mm (เหล็ก)
1x10packs/box
10อัน/กล่อง กล่องละ 1,800 บาท
อันละ 200 บาท

332001 large 110mm (พลาสติก)
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,620 บาท
อันละ 150 บาท

332002 Small 70mm (พลาสติก)
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,510 บาท
อันละ 140 บาท

332003 Small 70mm (พลาสติก)
Adjustable
ปรับได้สำหรับมวนธรรมดา
และมวนผอม(slim) 
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,620 บาท
อันละ 150 บาท

 

 

 

 

 

 

Accessories กล่องเหล็กใส่บุหรี่และอุปกรณ์

 

 

 

 


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
MCC KS 001 Black
ผลิตในประเทศเยอรมนี
อันละ 1620 บาท


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
MCC KS 002 Chrome
ผลิตในประเทศเยอรมนี
อันละ 870 บาท


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
ด้านในเป็นกระจกเงา
MCC KS 003
อันละ 750 บาท

 

 

 

New!! 323008 Rollo Cigarette case
with magnetic lid
100 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่ฝาพับพร้อมแถบแม่เหล็กRollo
ราคา 100บาท/ชิ้น
1,700บาท/กล่อง (20ชิ้น)

New!! 323007 Rollo Cigarette
Aluminium case lid
95 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่อลูมิเนียมฝาพับRollo
ราคา 95บาท/ชิ้น
1,600บาท/กล่อง (20ชิ้น)

ที่เขี่ยบุหรี่โลหะAshtray 
อันละ 200 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 086-3922591
Email: bnity@yahoo.com
Line: bnity