กระดาษมวนบุหรี่ และอุปกรณ์

King Size Paper 110mm กระดาษไซส์ยาว 110มม.      

 

NEW!! 311010 Cartel King size BAMBOO
Unbleached 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
85THB/pack, 1,750THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
จากเยื่อไผ่ (กระดาษน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 85บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,750บาท

 


NEW!! 311003 Cartel King size Unbleached 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
85THB/pack, 1,750THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 85บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,750บาท

 

 

NEW!! 311008 Cartel King size 110x44mm Black+Filter
32leaves+32paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล King Size
รุ่น แบล็ค+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,450บาท


NEW!! 312025 SMK King size 110x44mm Brown+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 1x24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์+ก้นกรอง
(กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท


NEW!! 312024 SMK King size 110x44mm Gold+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น โกลด์+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท

 


NEW!! 311002 Cartel King size 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,450THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษขาว)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,450บาท

 


NEW!! 312043 Pure Hemp Unbleached
King size 110x44mm
+Filter 33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Pure Hemp King Size รุ่น อันบลีช+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท

 

NEW!! 314008 RAW Connoisseur
Organic King Size Slim
109x44mm 32leaves/pack+32paper filter
13gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คอนนัวซิเออร์ ออร์แกนิค คิงไซส์ +ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด109x44มม. 13แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

NEW!! 314002 RAW Connoisseur
Classic King Size Slim
109x44mm 32leaves/pack+32paper filter
13gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คอนนัวซิเออร์ คลาสสิค คิงไซส์ +ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด109x44มม. 13แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท

NEW!! 311009 Cartel King size Slim Unbleached
BIO 108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
40THB/pack, 1,700THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม ไบโอ (กระดาษไม่ฟอกสี) ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท

 


NEW!! 313001 BOB MARLEY King Size
108x52mm 33leaves/pack
14gram 1x50packs/box
45THB/pack, 2,000THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ บ๊อบมาร์เล่ย์ คิงไซส์ (กระดาษขาว)
ขนาด108x52มม. บาง 14แกรม
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 45บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,000บาท

 

NEW!! 314011 RAW Black
King Size Slim Thinnest
109x44mm 32leaves/pack
10gram 1x50packs/box
60THB/pack, 2,700THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว แบล็ค
คิงไซส์ บางที่สุด
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด109x44มม. บาง 10แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 60บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,700บาท

 

 

NEW!! 314007 RAW Organic
King Size Slim
109x44mm 32leaves/pack
13gram 1x50packs/box
50THB/pack, 2,250THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว ออร์แกนิค คิงไซส์ (กระดาษน้ำตาล)
ขนาด109x44มม. 13แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 50บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,250บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

NEW!! 314001 RAW Classic
King Size Slim
109x44mm 32leaves/pack
13gram 1x50packs/box
45THB/pack, 2,000THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คลาสสิค คิงไซส์ (กระดาษน้ำตาล)
ขนาด109x44มม. 13แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 45บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,000บาท


312015 Pure Hemp Unbleached King size 110x44mm
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เพียวเฮมป์ อันบลีช
(กระดาษไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,700บาท
สินค้าหมด Sold Out312016 Pure Hemp King size 110x44mm
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เพียวเฮมป์
(กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท
สินค้าหมด Sold Out

 


NEW!! 311001 Cartel King size Slim
108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
35THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม (กระดาษขาว)
ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

NEW!! 312026 SMK King size 108x44mm
Gold 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น โกลด์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 


NEW!! 312027 SMK King size 108x44mm
Brown 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์ (กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 

NEW!! 312032 SMK King size 108x44mm
Blue 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บลู (กระดาษสีขาว)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท


 

NEW!! 312044 SMK King size 108x44mm
Silver 33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น ซิลเวอร์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด108x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

         

Medium size78mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดกลาง 78มม

     

 

 

 

NEW!! 314004 RAW Classic
Medium Size 1 1/4
77x44mm 50leaves/pack
13gram 1x24packs/box
40THB/pack, 860THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คลาสสิค มีเดียม (กระดาษน้ำตาล)
ขนา77x44มม. 13แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 860บาท
สินค้าหมด Sold Out


NEW!! 313002 BOB MARLEY Medium Size Pure Hemp
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 25 packs/box
40THB/pack, 900THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
บ๊อบ มาร์เล่ย์ มีเดียม เพียวเฮมป์
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 40 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 900บาท

 


NEW!! 312034 SMK Medium Size Brown
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 50 packs/box
30THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
เอสเอ็มเค มีเดียม บราวน์ (กระดาษน้ำตาล)
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท
สินค้าหมด Sold Out


NEW!! 312033 SMK Medium Size Gold
77 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 50 packs/box
25THB/pack, 1,050THB/box
กระดาษมวนบุหรี่
เอสเอ็มเค มีเดียม โกลด์ (กระดาษขาว)
ขนาด 77 x 44 มม. 13 แกรม
จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 25 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,050บาท
สินค้าหมด Sold Out

312023 Mantra MIX
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่รวมกลิ่น

จำนวน50แผ่น/ชิ้น 25ชิ้น/กล่อง
กล่องละ 1800 บาท

312020 Mantra Cherry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษ กลิ่นเชอร์รี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท
สินค้าหมด Sold Out

312019 Mantra Chocolate
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นชอคโกแลต

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

312021 Mantra Strawberry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่น สตรอเบอรี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท
สินค้าหมด Sold Out

312022 Mantra Coconut
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นมะพร้าว

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Mantra Peach
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นพีช

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

 

       

Regular size70mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดเล็ก 70มม

     

 

NEW!! 314003 RAW Connoisseur Classic
Single Wide
70x36mm 50leaves/pack+paper filter
13gram 1x24packs/box
50THB/pack, 1,080THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คอนนัวซิเออร์ คลาสสิค ซิงเกิลไวด์ +ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด70x36มม. 13แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 50บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,080บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

NEW!! 314012 RAW Black
Single Wide Thinnest
70x36mm 50leaves/pack
10gram 1x50packs/box
30THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว แบล็ค ซิงเกิลไวด์ บางที่สุด
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด70x36มม. บาง 10แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท

 

NEW!! 314009 RAW Organic
Single Wide
70x36mm 50leaves/pack
13gram 1x50packs/box
25THB/pack, 1,130THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว ออร์แกนิค ซิงเกิลไวด์ (กระดาษน้ำตาล)
ขนาด70x36มม. 13แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 25บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,130บาท
สินค้าหมด Sold Out

NEW!! 311006 Cartel Short Blue
70x36mm 50leaves/pack
14gram 1x100packs/box
15THB/pack, 1,300THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีฟ้า (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
บาง 14แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

NEW!! 311005 Cartel Short Red
70x36mm 50leaves/pack
21gram 1x100packs/box
15THB/pack, 1,300THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีแดง (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
หนา 21แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท
สินค้าหมด Sold Out


NEW!! 311007 Cartel Short Brown (Unbleached)
70x36mm 60leaves/pack
13gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีน้ำตาล (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
บาง 13แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

 

NEW!! 312041 SMK Regular Liquorice
69x37mm 50leaves/pack
18gram 50packs/box
30THB/pack, 1,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น กระดาษชะเอม หวาน ขนาด69x37มม. 18แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท


NEW!!
312038 SMK Regular Gold
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีทอง
(กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312030 SMK Regular Red
69x37mm 60leaves/pack
18gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีแดง (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. หนา18แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312029 SMK Regular Gold & White
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีขาว (กระดาษขาว) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

NEW!! 312031 SMK Regular Green Cut Coner
69x37mm 60leaves/pack
18gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีเขียว (กระดาษขาวตัดมุม) ขนาด69x37มม. หนา18แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

 

NEW!! 312039 SMK Regular Blue Cut Coner
69x37mm 60leaves/pack
14gram 1x50packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีน้ำเงิน (กระดาษขาวตัดมุม) ขนาด69x37มม. บาง 14 แกรม
จำนวน60แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

312018 PURE HEMP ( ไม่ฟอกสี )
70 x 37 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
15THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ไม่ฟอกสี
PURE HEMP
ขนาด 70 x 37 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

312017 PURE HEMP กระดาษสีขาว
70 x 37 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
15THB/pack, 675THB/box
PURE HEMP กระดาษสีขาว
PURE HEMP
ขนาด 70 x 37 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท


NEW!! 312035 SMK Regular Brown Double
69x37mm 120leaves/pack
14gram 1x25packs/box
30THB/pack, 675THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ เอสเอ็มเค สั้น สีน้ำตาล สองแถว (กระดาษน้ำตาล) ขนาด69x37มม. บาง 14แกรม
จำนวน120แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675บาท

       

 

 

 

 

 

ROLLS

   

 

 

NEW!! 314006 RAW Masterpiece
Classic Kingsize Roll + Pre-rolled Tips
3m x 52mm + 30 pre-rolled paper filter tips
13gram 1x12packs/box
220THB/pack, 2,350THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว มาสเตอร์พีซ คลาสสิค
คิงไซส์โรล + ก้นกรองมวนสำเร็จ 30ชิ้น
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด 3ม x 52มม. 13แกรม
ชิ้นละ 220บาท
12ชิ้น/กล่อง กล่องละ 2,350บาท

NEW!! 314005 RAW Classic
Kingsize Roll
3m x 52mm 13gram 1x12packs/box
75THB/pack, 810THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ รอว คลาสสิค คิงไซส์โรล
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด 3ม x 52มม. 13แกรม
ชิ้นละ 75บาท
12ชิ้น/กล่อง กล่องละ 810บาท

NEW!! 311011 CARTEL Slim Roll
Unbleached
4m x 44mm 14gram 1x24packs/box
50THB/pack, 1080THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สลิม โรล
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด 4ม x 44มม. 14แกรม
ชิ้นละ 50บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1080บาท

NEW!! 311012 CARTEL Slim Roll
4m x 44mm 14gram 1x24packs/box
50THB/pack, 1080THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สลิม โรล
(กระดาษขาว)
ขนาด 4ม x 44มม. 14แกรม
ชิ้นละ 50บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1080บาท

 

 

 

 

 

CONE โคน กระดาษมวนบุหรี่มวนสำเร็จพร้อมก้นกรอง (สามารถใช้กับเครื่องอัดRollo-1เพื่อความสะดวกในการบรรจุยาเส้น)

เครื่องอัดบุหรี่ รอลโล วัน Rollo-1
(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่)
170บาท/อัน

NEW!! 314010 RAW Pre-Rolled Cone
King Size
+pre-rolled paper filter tips
32cones/pack
280THB/pack
กระดาษมวนบุหรี่ทรงกรวย รอว พรีโรลโคน
+ ก้นกรองมวนสำเร็จ
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด ยาว 109มม.
32ชิ้น/กล่อง กล่องละ 280บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

 

NEW!! 311014 CARTEL Pre-Rolled Cone
Pure Hemp King Size
+pre-rolled paper filter tips
3cones/pack, 24packs/box
35THB/pack, 750THB/Box

กระดาษมวนบุหรี่ทรงกรวย คาร์เทล เพียวเฮมป์ พรีโรลโคน + ก้นกรองมวนสำเร็จ
(กระดาษน้ำตาล)
ขนาด ยาว 109มม.
บรรจุ3มวน/กล่อง ราคา35บาท
24กล่อง 750บาท

 

 

NEW!! 311013 CARTEL Pre-Rolled Cone
King Size +pre-rolled paper filter tips
3cones/pack, 24packs/box
35THB/pack, 750THB/Box

กระดาษมวนบุหรี่ทรงกรวย คาร์เทล คิงไซส์ พรีโรลโคน + ก้นกรองมวนสำเร็จ
(กระดาษขาว)
ขนาด ยาว 109มม.
บรรจุ3มวน/กล่อง ราคา35บาท
24กล่อง 750บาท

 

 

 

 

 

Filter ฟิลเตอร์ ก้นกรองบุหรี่

 

 

 

 

New!! 325001 ก้นกรองกระดาษรอว์
ม้วนสำเร็จ ขนาดผอม ผิวเรียบ ไม่ฟอกสี
RAW Prerolled Tips in Paper Bag
6 x 18 mm. / 200 pcs, 10bags/box
350THB/bag, 3150THB/box
1 ถุง บรรจุ 200 อัน ถุงละ 350 บาท
10ถุง 3,150 บาท


New!! 321001 Cartel Slim filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

 

New!! 321004 Cartel Slim Long filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ยาว ผิวเรียบ
6 x 22 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1020 บาท

 

 

New!! 321005 Cartel Super Slim filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็กพิเศษ ผิวเรียบ
5.3 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท

 

New!! 321006 Cartel Super Slim Long filter
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็กพิเศษ ยาว ผิวเรียบ
5.3 x 22 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1020 บาทNew!! 321003 Cartel Slim filter Bio
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ รุ่นไบโอ กระดาษไม่ฟอกสี
6 x 15 mm. 120 pcs/bag
10bags/box
60THB/bag, 500THB/box

1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 New!! 321002 Cartel Slim filter Carbon
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
รุ่นคาร์บอน ผสมถ่านเพื่อการกรองที่ดีขึ้น
6 x 15 mm. 120 pcs/bag
10bags/box
60THB/bag, 500THB/box

1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

New!! 322009 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ
Pure Hemp filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs, 34bags/box
40THB/bag, 1080THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 40 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1150 บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

 


323002 ก้นกรองRollo Ultra Slim
ขนาดผอม
6mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท

 


323003 ก้นกรองRollo Ultra Slim ขนาดผอมยาว
6mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท 
20ซอง/กล่อง 1000บาท
สินค้าหมด Sold Out

323001 ก้นกรองRollo Micro Slim
ขนาดผอมพิเศษ
5mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท

 


323004 ก้นกรองRollo Slim
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 45บาท
20ซอง/กล่อง 750บาท

 

323006 ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ
8mm x 15mm (100ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
25ซอง/กล่อง 800บาท

 

 

323007 ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ ยาว
8mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท
25ซอง/กล่อง 1200บาท

 


New!! 322004 ก้นกรองขนาดปกติ ผิวเรียบ
Smoking filter regular
8 x 15 mm. / 100 pcs, 10bags/box
40THB/bag, 360THB/box
1 ถุง บรรจุ 100 อัน ถุงละ 40 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 360 บาท


New!! 322003 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ
SMK filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs, 30bags/box
40THB/bag, 1080THB/box
1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1080 บาท

 

New!! 322008 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ ยาวพิเศษ
SMK filter Classic Slim Long
6 x 22 mm. / 250 pcs, 10bags/box
90THB/bag, 850THB/box
1 ถุง บรรจุ 250 อัน ถุงละ 90 บาท
10ถุง 850 บาท

 

New!! 321008 Cartel Slim filter Apple
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
กลิ่นแอปเปิล
6 x 15 mm. 120 pcs/bag
10bags/box
60THB/bag, 500THB/box

1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 

New!! 321009 Cartel Slim filter Berry Fruit
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
กลิ่นเบอรี่
6 x 15 mm. 120 pcs/bag
10bags/box
60THB/bag, 500THB/box

1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 

New!! 321010 Cartel Slim filter Orange
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
กลิ่นส้ม
6 x 15 mm. 120 pcs/bag
10bags/box
60THB/bag, 500THB/box

1 ถุง บรรจุ 120 อัน ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 500 บาท

 

New!! 325002 ก้นกรองกระดาษรอว
ผิวเรียบ ไม่ฟอกสี
มีแถบกาวและรอยปรุ
RAW Tips Gummed & Perforated
18 x 58 mm. / 33 pcs, 24booklets/box
25THB/bag, 550THB/box
1 พับ บรรจุ 33แผ่น พับละ 25 บาท
24พับ/กล่อง 550 บาท

 

New!! 325003 ก้นกรองกระดาษรอว
ผิวเรียบ ไม่ฟอกสี
RAW Tips
18 x 58 mm. / 50 pcs, 50booklets/box
15THB/bag, 675THB/box
1 พับ บรรจุ 50แผ่น พับละ 15 บาท
50พับ/กล่อง 675 บาท
สินค้าหมด Sold Out

 

 

New!! 321007 Cartel Paper Filter
ก้นกรองกระดาษคาร์เทล ใช้ง่าย พกพาสะดวก
60 x 25 mm. / 50 sheets
1 พับ บรรจุ 50 แผ่น

พับละ 25 บาท
50พับ/กล่อง กล่องละ 1050 บาท

 

 

New!! 322007 SMK Paper Filter
ก้นกรองกระดาษเอส เอ็ม เค ใช้ง่าย พกพาสะดวก
60 x 25 mm. / 33 sheets, 50pcs/box
35THB/pcs, 360THB/box
1 พับ บรรจุ 33 แผ่น พับละ 35 บาท
50พับ/กล่อง กล่องละ 1575 บาท

 

New!! 322006 ก้นกรองขนาดผอม ผิวเรียบ แบบเย็น
SMK filter Slim Menthol
6 x 15 mm. / 300 pcs, 50bags/box
160THB/bag, 6500THB/box
1 ถุง บรรจุ 300 อัน ถุงละ 160 บาท
10ถุง 1450 บาท

 

323005 ก้นกรองRollo Menthol Slim
แบบเย็น ขนาดผอม
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 45บาท
25ซอง/กล่อง 1020บาท

สินค้าหมด Sold Out


New!! 321009 Cartel Slim filter Menthol
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดผอม เย็น ผิวเรียบ
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 45 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1350 บาท

 

 

 

Rolling Machine เครื่องม้วนกระดาษ

 

 

 

 

332004 large 110mm (เหล็ก)
1x10packs/box
10อัน/กล่อง กล่องละ 1,935 บาท
อันละ 215 บาท
สินค้าหมด Sold Out

332002 Small 70mm (พลาสติก)
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,510 บาท
อันละ 140 บาท

!!NEW!! RAW Hemp Wick 3m
เชือกขี้ผึ้งRAW สำหรับจุดไฟ
ความยาว 3เมตร
90 Baht

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessories กล่องเหล็กใส่บุหรี่และอุปกรณ์

 

 

 

 


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
MCC KS 001 Black
ผลิตในประเทศเยอรมนี
อันละ 950 บาท


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
MCC KS 002 Chrome
ผลิตในประเทศเยอรมนี
อันละ 700 บาท


New!!! กล่องใส่บุหรี่ยาว120mm
สำหรับใส่มวนบุหรี่King Size
ด้านในเป็นกระจกเงา
MCC KS 003
อันละ 600 บาท

 

New!! 323008 Rollo Cigarette case
with magnetic lid
100 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่ฝาพับพร้อมแถบแม่เหล็กRollo
ราคา 100บาท/ชิ้น
1,700บาท/กล่อง (20ชิ้น)

New!! 323007 Rollo Cigarette
Aluminium case lid
95 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่อลูมิเนียมฝาพับRollo
ราคา 95บาท/ชิ้น
1,600บาท/กล่อง (20ชิ้น)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 086-3922591
Email: bnity@yahoo.com
Line: bnity