กระดาษมวนบุหรี่ และอุปกรณ์

King Size Paper 110mm กระดาษไซส์ยาว 110มม.      

 

 

NEW!! Cartel King size Unbleached 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท


NEW!! Cartel King size 130x44mm +Filter
32leaves+32paper filter/pack
14gram 1x24packs/box
70THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ Cartel King Size ยาวพิเศษ130มม+ก้นกรอง
(กระดาษขาว)
ขนาด130x44มม. 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,300บาท


NEW!! SMK King size 110x44mm Brown+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 1x24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์+ก้นกรอง
(กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท


NEW!! SMK King size 110x44mm Deluxe+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น ดีลักซ์+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท


Pure Hemp King size 110x44mm
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เพียวเฮมป์
(กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท


 


Smoking King size 110x44mm Brown+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 1x24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น บราวน์+ก้นกรอง
(กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท

 


Smoking King size 110x44mm Deluxe+Filter
33leaves+33paper filter/pack
13gram 24packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น ดีลักซ์+ก้นกรอง
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 70บาท


SMK King size 110x44mm Brown
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น บราวน์ (กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

SMK King size 110x44mm Deluxe
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ SMK King Size รุ่น ดีลักซ์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 

NEW!! Cartel King size Slim Unbleached Dim 108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
37THB/pack, 1,500THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม รุ่นดิม (กระดาษไม่ฟอกสี) ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 37บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,500บาท

NEW!! Cartel King size Slim
108x44mm 32leaves/pack
14gram 1x50packs/box
30THB/pack, 1,200THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล คิงไซส์ สลิม (กระดาษขาว)
ขนาด108x44มม. บาง 14แกรม
จำนวน32แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,200บาท

 
Smoking King size 110x44mm Brown
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น บราวน์ (กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 Smoking King size 110x44mm Deluxe
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น ดีลักซ์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 
Smoking King size 110x37mm Master
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size
รุ่น มาสเตอร์
(กระดาษสีขาวหน้าแคบ)
ขนาด110x37มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

         

 


Smoking King size 110x44mm Organic
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size
รุ่น ออร์แกนิค (กระดาษสีน้ำตาลไม่ฟอกสี)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท

 Smoking King size 110x44mm Gold
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น โกลด์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาท
Smoking King size 110x44mm Blue
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น บลู
(กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 35บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,480บาทSmoking King size 110x44mm Red
33leaves/pack
13gram 50packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น เรด (กระดาษสีขาว)
ขนาด110x44มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,350บาท


Smoking King size 98x52mm Red
33leaves/pack
13gram
กระดาษมวนบุหรี่ Smoking King Size รุ่น ดีลักซ์ (กระดาษสีขาว)
ขนาด98x52มม. 13แกรม (บาง)
จำนวน33แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 30บาท
         

Medium size78mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดกลาง 78มม

     

Smoking Medium Size DeLuxe Bloc
78 x 44 mm. / 300 leaves
13 g. , 1 x 20 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่
Smoking Medium Size De Luxe
ขนาด 78 x 44 มม. 13 แกรม

จำนวน 300 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 90 บาท
20ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1500 บาท


 

 

Smoking Medium Size De Luxe
78 x 44 mm. / 50 leaves
13 g. , 1 x 25 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่
Smoking Medium Size De Luxe
ขนาด 78 x 44 มม. 13 แกรม

จำนวน 50 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 25 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 500 บาท

Smoking Medium Size MAIZ
78 x 44 mm. / 49 leaves
13 g. , 1 x 50 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่
Smoking Medium Size MAIZ
ขนาด 78 x 44 มม. 13 แกรม

จำนวน 49 แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 25 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1125 บาท

Mantra MIX
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่รวมกลิ่น

จำนวน50แผ่น/ชิ้น 25ชิ้น/กล่อง
กล่องละ 1800 บาท

 

Mantra Cherry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษ กลิ่นเชอร์รี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Mantra Chocolate
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นชอคโกแลต

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Sold Out สินค้าหมด

Mantra Strawberry
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่น สตรอเบอรี่

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

Mantra Coconut
78 x 44 mm. / 50 leaves
27g, 1 x 25 packs/box
กระดาษกลิ่นมะพร้าว

จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 80 บาท
25ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1800 บาท

 
         

Regular size70mm กระดาษมวนบุหรี่ขนาดเล็ก 70มม

     

NEW!! Cartel Short Blue
70x36mm 50leaves/pack
14gram 1x1000packs/box
15THB/pack, 1,120THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีฟ้า (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
บาง 14แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,120บาท

NEW!! Cartel Short Red
70x36mm 50leaves/pack
21gram 1x1000packs/box
15THB/pack, 1,120THB/box
กระดาษมวนบุหรี่ คาร์เทล สั้น สีแดง (กระดาษขาว) ขนาด70x36มม.
หนา 21แกรม
จำนวน50แผ่น/ชิ้น ชิ้นละ 15บาท
100ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1,120บาท

Smoking Small Size Brown
70 x 37 mm. / 60 leaves
27 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ไม่ฟอกสี
Smoking Small Size Brown
ขนาน 70 x 37 มม. 27 แกรม ไม่ฟอกสี
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Brown Classic Cut Corner
70 x 37 mm. / 60 leaves
18 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ดัดมุม
Smoking Small Size Brown Classic Cut Corner
ขนาน 70 x 37 มม. 18 แกรม (บาง)
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Brown Classic
70 x 37 mm. / 60 leaves
18 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด บาง
Smoking Small Size Brown Classic
ขนาน 70 x 37 มม. 18 แกรม (บาง)
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Blue
70 x 37 mm. / 60 leaves
13 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด บาง
Smoking Small Size Blue
ขนาน 70 x 37 มม. 13 แกรม (บาง)
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Master
70 x 37 mm. / 60 leaves
13 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด บาง
Smoking Small Size Master
ขนาน 70 x 37 มม. 13 แกรม (บาง)
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Orange
70 x 37 mm. / 60 leaves
22 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด เผาไหม้เร็ว
Smoking Small Size Orange
ขนาน 70 x 37 มม. 22 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Organic
70 x 37 mm. / 60 leaves
13 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ออแกนิก
Smoking Small Size Organic
ขนาน 70 x 37 มม. 13 แกรม (บาง)
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size De Luxe
70 x 37 mm. / 60 leaves
13 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่
Smoking Small Size De Luxe
ขนาน 70 x 37 มม. 13 แกรม

จำนวน 60 แผ่น ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Red
70 x 37 mm. / 60 leaves
18 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ม้วนง่าย
Smoking Small Size Red
ขนาน 70 x 37 มม. 18 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size Thinnest
70 x 37 mm. / 60 leaves
10 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด บางที่สุด
Smoking Small Size Thinnest
ขนาน 70 x 37 มม. 10 แกรม บางที่สุด
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

Smoking Small Size White
70 x 37 mm. / 60 leaves
22 g. , 1 x 50 packs / box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด เผาไหม้เร็ว
Smoking Small Size White
ขนาน 70 x 37 มม. 22 แกรม
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 60 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

 

PURE HEMP ( ไม่ฟอกสี )
110 x 44 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
กระดาษมวนบุหรี่ ชนิด ไม่ฟอกสี
PURE HEMP
ขนาน 110 x 44 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

PURE HEMP กระดาษสีขาว
110 x 44 mm. / 50 leaves
1 x 50 packs/box
PURE HEMP กระดาษสีขาว
PURE HEMP
ขนาน 110 x 44 มม.
1 ชิ้น บรรจุจำนวน 50 แผ่น
ชิ้นละ 15 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 675 บาท

 

 

 

 

 

ROLLS

   

 

 

Smoking Rolls De luxe
กว้าง 44 mm. x ยาว 4 m.

ราคา ชิ้นละ 55 บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1200 บาท

Smoking Rolls Gold
กว้าง 53 mm. x ยาว 4 m.

ราคา ชิ้นละ 55 บาท
24ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1200 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟิลเตอร์ ก้นกรองบุหรี่

 

 

 

 


New!! Cartel Slim filter + Paper Short Red
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ พร้อมกระดาษขนาดสั้น1พับ
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 45 บาท
34ถุง/กล่อง กล่องละ 1250 บาท

 

 

New!! Cartel Slim filter Bio
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ รุ่นไบโอ กระดาษไม่ฟอกสี
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 480 บาท

 

New!! Cartel Slim filter Carbon
ก้นกรองคาร์เทล ขนาดเล็ก ผิวเรียบ
รุ่นคาร์บอน ผสมถ่านเพื่อการกรองที่ดีขึ้น
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 480 บาท

 

New!! Cartel Paper Filter
ก้นกรองกระดาษคาร์เทล ใช้ง่าย พกพาสะดวก
60 x 25 mm. / 50 sheets
1 พับ บรรจุ 50 แผ่น

พับละ 25 บาท
50พับ/กล่อง กล่องละ 1000 บาท

 


ก้นกรองฟิลเตอร์ แบบกระดาษ
Smoking paper Filter Brown

20 x 60 mm. / 33 leaves
1 ชิ้น มี 33 แผ่น

ชิ้นละ 35 บาท
50ชิ้น/กล่อง กล่องละ 1575 บาท

 

ก้นกรองRollo Micro Slim
ขนาดผอมพิเศษ
5mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท
Sold Out สินค้าหมด

 


ก้นกรองRollo Ultra Slim
ขนาดผอม
6mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
20ซอง/กล่อง 680บาท

 


ก้นกรองRollo Ultra Slim ขนาดผอมยาว
6mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท 
20ซอง/กล่อง 1000บาท

 

ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ
8mm x 15mm (100ชิ้น/ซอง)
ซองละ 40บาท
25ซอง/กล่อง 800บาท

 

 

ก้นกรองRollo Regular
ขนาดปกติ ยาว
8mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท
25ซอง/กล่อง 1200บาท

 


ก้นกรองRollo Slim
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 45บาท
20ซอง/กล่อง 750บาท

 

ก้นกรองขนาดเล็ก ไม่ฝอกสี
Smoking Filter Brown
6 x 15 mm. / 120 leaves
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 70 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 600 บาท

 

ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวหยาบ
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 70 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1890 บาท


 

ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวเรียบ
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 40 บาท
30ถุง/กล่อง กล่องละ 1080 บาท

 

ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวเรียบ
Smoking Filter Ultra Slim
5.3 x 15 mm. / 150 pcs
1 ถุง บรรจุ 150 อัน

ถุงละ 50 บาท

ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวเรียบ
Smoking Filter Classic Regular
8 x 15 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 40 บาท
25ถุง/กล่อง กล่องละ 900 บาท

ก้นกรองขนาดปกติ ยาว ผิวเรียบ
Smoking filter regular long
8 x 22 mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 50 บาท
25ถุง/กล่อง กล่องละ 1125 บาท

ก้นกรองขนาดเล็ก มีกาวในตัว
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 60 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 540 บาท

ก้นกรองขนาดเล็ก ผสมคาร์บอน
Smoking Filter Classic Slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 70 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 630 บาท

 

ก้นกรองขนาดเล็ก ผิวหยาบ ม้วนง่าย
Smoking Filter Box Easy Slim
6 x 15 mm. / 150 pcs
1 กล่อง บรรจุ 150 อัน

กล่องละ 70 บาท
50กล่อง/แพ็ก แพ็กละ 3150 บาท

ก้นกรองRollo Menthol Slim
แบบเย็น ขนาดผอม
7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง)
ซองละ 60บาท
25ซอง/กล่อง 1200บาท


ก้นกรองขนาดเล็ก แบบเย็น
Smoking Filter Menthol slim
6 x 15 mm. / 120 pcs
1 ถุง บรรจุ 120 อัน

ถุงละ 80 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 700 บาท

ก้นกรองขนาดปกติ ยาว แบบเย็น
Smoking Filter Menthol Regular Long
8 x 22mm. / 100 pcs
1 ถุง บรรจุ 100 อัน

ถุงละ 85 บาท
10ถุง/กล่อง กล่องละ 765 บาท

   
         

 

 

 

 

 

Rolling Machine เครื่องม้วนกระดาษ

 

 

 

 

large 110mm (เหล็ก)
1x10packs/box
10อัน/กล่อง กล่องละ 1,935 บาท
อันละ 215 บาท


medium 78mm (เหล็ก)
1x10packs/box
10อัน/กล่อง กล่องละ 1,800 บาท
อันละ 200 บาท

large 110mm (พลาสติก)
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,620 บาท
อันละ 150 บาท

Small 70mm (พลาสติก)
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,510 บาท
อันละ 140 บาท

Small 70mm (พลาสติก)
Adjustable
ปรับได้สำหรับมวนธรรมดา
และมวนผอม(slim) 
1x12packs/box
12อัน/กล่อง กล่องละ 1,620 บาท
อันละ 150 บาท

 

 

 

 

 

 

Accessories กล่องเหล็กใส่บุหรี่และอุปกรณ์

 

 

 

 

สูบบุหรี่โลหะบุหรี่ Ashtray 
อันนี้ละ 200 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 086-3922591
Email: bnity@yahoo.com
Line: bnity