วีธีใช้งานเครื่องอัดยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่ รีวิวจากผู้ใช้งานจริง และเหล่าลูกค้าของเรา!!

ROLLO Full Flavor Extra long filter 17mm 100 tubes (55 Baht), 200 tubes (100 Baht),
250 tubes (120 Baht), 500tubes (210 Baht)

หลอดบุหรี่Rollo กล่องแดง ฟิลเตอร์ยาวพิเศษ17มม.
ขนาด100มวน(55บาท), ขนาด200มวน(100บาท),
ขนาด250มวน(120บาท), ขนาด500มวน(210บาท)
ราคาต่อหีบ 3,000บาท ขนาด100มวน(100กล่อง), ขนาด200มวน(50กล่อง), ขนาด250มวน(40กล่อง), ขนาด500มวน(20กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!! (เฉพาะซื้อปลีก)

 


ROLLO Menthol Extra Long 17mm filter 100 tubes(60Baht), 200 tube (120Baht)
หลอดบุหรี่Rollo กล่องเขียวแบบเย็น ฟิลเตอร์ 17มม.
ขนาด100มวน (60บาท), ขนาด200มวน (120บาท)
ราคาต่อหีบ 4,000บาท ขนาด100มวน(100กล่อง), ขนาด200มวน(50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!! (เฉพาะซื้อปลีก)

ROLLO Micro Slim Tube 5.5mm diameter with Extra Long 20mm filter 200 tubes
Red(100Baht), Green Menthol(120Baht)
หลอดบุหรี่Rollo Micro Slim ขนาดผอมพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลาง5.5มม. ฟิลเตอร์ 20มม. ขนาด200มวน
แดง(100บาท), เขียว เย็น (120บาท)
ราคาต่อหีบ (ขนาด200มวน, บรรจุ50กล่อง/หีบ) แดง 3,000บาท/หีบ, เขึยว 4,000บาท/หีบ

พิเศษ!! ซื้อ3กล่อง แถมเครื่องอัดRollo55จำนวน1ชิ้น(มูลค่า150บาท)


ROLLO Red Ultra Slim Tube 6.5mm diameter with Extra Long 20mm filter 200 tubes (100Baht)
หลอดบุหรี่Rollo Ultra Slim ขนาดผอมเส้นผ่านศูนย์กลาง6.5มม. ฟิลเตอร์ 20มม. ขนาด200มวน กล่องแดง
ราคา100บาท/กล่อง
3,000บาท/หีบ (50กล่อง)

พพิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!! (เฉพาะซื้อปลีก)

 

 


ROLLO Green Ultra Slim Tube 6.5mm diameter with Extra Long 20mm filter 200 tubes (120Baht)
หลอดบุหรี่Rollo Ultra Slim
ขนาดผอมเส้นผ่านศูนย์กลาง6.5มม. ฟิลเตอร์ 20มม. ขนาด200มวน กล่องเขียวสูตรเย็น
ราคา120บาท/กล่อง
4,000บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!! (เฉพาะซื้อปลีก)


 


หลอดบุหรี่Rollo Accent มวนขาวก้นสีพร้อมก้นกรอง 17มม.
ขนาด200มวน ราคา 120บาท/กล่อง
5,000บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!
ROLLO Eclipse 17mm filter 200 tube 140Baht

หลอดบุหรี่Rollo Eclipseมวนสีดำพร้อมก้นกรอง 17มม.
ขนาด200มวน ราคา 140บาท/กล่อง
6,000บาท/หีบ (50กล่อง)


พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


NEW!! Rollo BLUE 17mm filter light 200 tubes 110 Baht
หลอดบุหรี่Rollo Blueมวนขาวพร้อมก้นกรอง17มม. ชนิดlight
ขนาด200มวน ราคา 110บาท/กล่อง
4,200บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!NEW!! Rollo Cabon 20mm filter 200 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่Rollo Carbon มวนขาวพร้อมก้นกรองคาร์บอน20มม. เพิ่มการกรอง
ขนาด200มวน ราคา 120บาท/กล่อง
4,000บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


NEW!! S300 Cigarette Tube 300 tubes 120 Baht
ใหม่!! หลอดบุหรี่ S300 เอส300ิ ก้นกรอง15มม. กระดาษหนา มาตรฐานอเมริกา

ขนาด 300มวน 120บาท/กล่อง
2,700บาท/หีบ (30กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 NEW!!Cartel Cigarette Tube BIO
200 tubes 100 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel รุ่นไบโอ ไม่ฟอกสี ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด200มวน ราคา120บาท/กล่อง
3,900บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


SMK Cigarette Tube 15 mm filter 275 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ SMK แบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด275มวน ราคา120บาท/กล่อง
3,800บาท/หีบ (40กล่อง)

สินค้าหมด Out of Stock


Smoking Cigarette Tube 15 mm filter 275 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Smoking กล่องแดงแบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด275มวน ราคา120บาท/กล่อง
3,800บาท/หีบ (40กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

พิเศษยิ่งขึ้น สินค้ากล่องบุบ(มวนกระดาษยับแต่ไม่ขาด)
10กล่องใน ราคา700บาท


NEW!!
Yennti Maximum COOL Menthol Capsule Cigarette Tube 100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Yennti เย็นดิ ก้นกรองเม็ดเย็นสูตรใหม่ Maximum COOL Intense Sensationn ไม่บีบก็เย็น ยิ่งบีบยิ่งเย็น!!

ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
4,000บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

 


NEW!!Cartel Menthol Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel ก้นกรองเม็ดเย็นสูตรใหม่ Cool Blast บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

 

 

NEW!!Cartel Cigarette Tube
100 tubes 50 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel รุ่นประหยัดแบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด100มวน ราคา50บาท/กล่อง
2,800บาท/หีบ (100กล่อง)

สินค้าหมด Out of Stock

 


NEW!!Cartel Cigarette Tube 300 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel แบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด300มวน ราคา100บาท/กล่อง
2,400บาท/หีบ (30กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

 

NEW!!Cartel Cigarette Tube 500 tubes 210 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel แบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด500มวน ราคา210บาท/กล่อง
2,600บาท/หีบ (20กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

NEW!!Cartel Cigarette Tube 1000 tubes 350 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel รุ่นประหยัดแบบธรรมดา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด1,000มวน ราคา350บาท/กล่อง
2,500บาท/หีบ (10กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก4กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

NEW!!Cartel Cigarette Tube Menthol
300 tubes 140 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel ฟิลเตอร์เย็น เมนทอล
ขนาด300มวน ราคา140บาท/กล่อง
3,000บาท/หีบ (30กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


 


NEW!!Cartel Vanilla Cigarette Tube 15mm filter
200 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel กลิ่นวานิลลา ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด200มวน ราคา120บาท/กล่อง
3,900บาท/หีบ (50กล่อง)

สินค้าหมด Out of Stock

 


NEW!!Cartel Strawberry Cigarette Tube 15mm Filter
200 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel กลิ่นสตรอเบอรี่ ฟิลเตอร์15มม.
ขนาด200มวน ราคา120บาท/กล่อง
3,900บาท/หีบ (50กล่อง)

สินค้าหมด Out of Stock

NEW!!Cartel Carbon filter Cigarette Tube
100 tubes 55 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel ฟิลเตอร์คาร์บอน ยาว15มม.
ขนาด100มวน ราคา55บาท/กล่อง


สินค้าหมด Out of Stock

 

NEW!!Cartel Cigarette Tube Long Filter20mm
200 tubes 100 Baht
หลอดบุหรี่ Cartel ฟิลเตอร์ยาวพิเศษ 20มม.
ขนาด200มวน ราคา100บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (50กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 

 

NEW!!MCT Menthol Capsule Cigarette Tube
100 tubes 100 Baht
หลอดบุหรี่ MCT ก้นกรองเม็ดเย็นสูตรใหม่ Cool Blast บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)

สินค้าหมด Out of Stock


NEW!!MCT Menthol Capsule Cigarette Tube
100 tubes 100 Baht
หลอดบุหรี่ MCT ก้นกรองเม็ดเย็นสูตรใหม่ Cool Blast บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


NEW!! Smokster cigarette filtered tube 500 tubes
(180 Baht)

หลอดบุหรี่Smokster ขนาด500มวน (180บาท)

2,400บาท/หีบ (20กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

NEW!! Smokster cigarette filtered tube 1000 tubes
(300 Baht)

หลอดบุหรี่Smokster ขนาด1000มวน (300บาท)

2,400บาท/หีบ (10กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


 

NEW!! Bella cigarette filtered tube 500 tubes (180 Baht)

หลอดบุหรี่Bella ขนาด500มวน (180บาท)

2,400บาท/หีบ (20กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อ5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!NEW!!Frutta Apple mint Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นแอปเปิ้ลมินท์
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!
สินค้าหมด Out of Stock

NEW!!Frutta Berry mint Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นเบอรี่มินท์
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!
สินค้าหมด Out of Stock

NEW!!Frutta Cherry Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นเชอรี่
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!

NEW!!Frutta Strawberry Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นสตรอเบอรี่
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!

NEW!!Frutta Vanilla Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นวนิลา
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!

NEW!!Frutta Orange Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นส้ม
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
สินค้าหมด Out of Stock


NEW!!Frutta Tropicool Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นผลไม้รวมเย็น
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อ5กล่องในราคา500บาท!!


NEW!!Frutta Lime Capsule Cigarette Tube
100 tubes 120 Baht
หลอดบุหรี่ ฟรุตต้า ก้นกรองเม็ดบีบกลิ่นมะนาว
บีบก่อนสูบ
ขนาด 100มวน 120บาท/กล่อง
3,500บาท/หีบ (40กล่อง)
สินค้าหมด Out of Stock


NEW!! Rollo Lemon Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นเลมอน
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

 


NEW!! Rollo Chocolate Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นชอคโกแลต
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!

NEW!! Rollo Green Apple Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นแอปเปิ้ล
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!NEW!! Rollo Bluberry Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่Rolloพร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นบลูเบอรี่
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


NEW!! Rollo Orange Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นส้ม
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!NEW!! Rollo Strawberry Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นสตรอเบอรี่
ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)
พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


NEW!! Rollo Vanilla Cigarette Tube 17mm filter
100 tubes 70 Baht
หลอดบุหรี่พร้อมก้นกรอง17มม. กลิ่นวนิลา

ขนาด100มวน ราคา70บาท/กล่อง
5,800บาท/หีบ (100กล่อง)

พิเศษ!! ซื้อปลีก5กล่องแถมฟรี1กล่อง!!


เครื่องอัดบุหรี่(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่) รอลโล เอ็กซ์
Cigarette Tube Injector "Rollo-X"
200บาท/อัน
1,450บาท/กล่อง (8อัน)

เครื่องอัดบุหรี่(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่) รอลโล วัน
Cigarette Tube Injector "Rollo-1"
170บาท/อัน
3,000บาท/กล่อง (20อัน)

 


เครื่องอัดบุหรี่(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่) สโมคกิ้ง
Cigarette Tube Injector "Smoking"
230บาท/อัน
3,400บาท/กล่อง(20อัน)

เครื่องอัดบุหรี่(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่) รอลโล 55
Cigarette Tube Injector "Rollo-55"
สำหรับหลอดบุหรี่Micro Slim เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.
150บาท/อัน
1,350บาท/กล่อง (10อัน)

เครื่องอัดบุหรี่(บรรจุยาเส้นเข้าหลอดบุหรี่) รอลโล 65
Cigarette Tube Injector "Rollo-65"
สำหรับหลอดบุหรี่Ultra Slim เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม.
150บาท/อัน
1,350บาท/กล่อง (10อัน)

New!! Rollo Cigarette case with magnetic lid
100 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่ฝาพับพร้อมแถบแม่เหล็กRollo
ราคา 100บาท/ชิ้น
1,700บาท/กล่อง (20ชิ้น)

 

New!! Rollo Cigarette Aluminium case lid
100 Baht/pc

กล่องใส่บุหรี่อลูมิเนียมฝาพับRollo
ราคา 100บาท/ชิ้น
1,700บาท/กล่อง (20ชิ้น)

 

ก้นกรองสำหรับกระดาษมวนบุหรี่ Rollo
RYO Cigarette FilterRollo

Micro Slim 5mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง) ส้ม ซองละ 40บาท
Ultra Slim 6mm x 15mm (140ชิ้น/ซอง) ฟ้า ซองละ 40บาท
Ultra Slim Long 6mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง) ฟ้า ซองละ 60บาท
Slim 7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง) เหลือง ซองละ 45บาท
Menthol Slim 7mm x 15mm (120ชิ้น/ซอง) เขียว ซองละ 60บาท
Regular 8mm x 15mm (100ชิ้น/ซอง) แดง ซองละ 40บาท
Regular Long 8mm x 20mm (200ชิ้น/ซอง) แดง ซองละ 60บาท