ร้านขายไปป์ ยาเส้นนอก กระดาษมวนบุหรี่นำเข้า

HOME
หน้าแรก
PRODUCT
สินค้า
PROMOTION
โปรโมชั่น
DISTRIBUTOR
ตัวแทนจำหน่าย
Become our member
ร่วมเป็นสมาชิก
How to order
สั่งซื้อสินค้า
Get in touch
ติดต่อเรา


กล้องยาสูบ (กล้องยาเส้น) Tobacco Pipe

ตารางรูปร่างไปป์ ขนาดไปป์1 ขนาดไปป์2


New!ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes
Sandblast 9mm filter (4 pipes/set)
44,000 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Mark Twain 9mm filter (2 pipes/set)

Sold Out

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World Series 9mm filter
UK, Australia, Canada, China,
Ireland, Russia
6,900 Baht / PipeNew!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #221,68,69,03,x105
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Iceberg Bow,Port,Starboard,Stern
(4 pipes/set)
39,600 Baht

* 9mm Filter
Sold OutNEW!!ไปป์ไม้ Peterson
Collectable Antique 2013 Straight, Bent
18,000 Baht (2 pipes)
*9mm Filter

 

 

 


 

 

  

Pipe Petersonทุกรุ่นแถมไส้กรอง9mm 10ชิ้น และแปรงทำความสะอาด 1ซอง


Peterson smoking pipe silvercap natural hinged lid 106


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Silvercap Natural Hinged Lid #106
* 9mm Filter
29,000 Baht
Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-Baker Street 9carat Gold Mounted
* 9mm Filter
29,000 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
House Pipe Billard Terracotta
Extra Large!
* 9mm Filter
19,900 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
House Pipe Bent Terrecotta
Extra Large!
* 9mm Filter
19,900 Baht
Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #68 * 9mm Filter
19,000 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #150 * 9mm Filter
19,000 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #106 * 9mm Filter
19,000 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Supreme Silver Mounted #150 * 9mm Filter
19,000 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Spigots Natural Finish #68
18,000 Baht
(use crystal filter "Denicool")
DenicoolNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #80s
* 9mm Filter
14,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #106
* 9mm Filter

14,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #150
* 9mm Filter
14,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Supreme Silver Mounted #69
* 9mm Filter

13,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigot Caramel #69
* 9mm Filter
13,900 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-
Rathbone
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Hanson
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Mycroft
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-LeStrade
12,900 Baht
* 9mm Filter

 ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Strand
12,900 Baht
* 9mm Filterไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return- Milverton
12,900 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes Sylvius
Smooth
12,000

* 9mm Filter

ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-
Original
12,900 Baht
* 9mm Filter
Sold Out

ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-
Professor
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2016
D20 Smooth
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2015
150th Limited Founder's Edition Smooth
12,900 Baht
* 9mm Filter
Sold Out

New!ไปป์ไม้ Peterson
Castle Smooth Malahide
11,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes
Sandblast 9mm filter (4 pipes/set)
44,000 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap-Sandblast #107
11,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Walnut
#XL02
11,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots-sandblast Silver mounted #999
11,000 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots-sandblast Silver mounted #01s
11,000 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Red Spray #B5
10,500 Baht
* 9mm Filter

 

ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap-Sandblast #220
9,800 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Roundstone
#150
10,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Roundstone
#05
10,900 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #06
10,900 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #408
10,900 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #221
10,900 Baht
* 9mm Filter

 


ไปป์ไม้ Peterson
System Deluxe Quality Smooth #3s
9,800 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish sandblast #106
9,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish sandblast #B10
9,500 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Nickel mounted #X105
9,000 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Nickel mounted #69
9,000 Baht
* 9mm Filter

\


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Classic #80
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Harp #B10
7,500 Baht
* 9mm Filter

Peterson smoking pipe Harp XL90
New!ไปป์ไม้ Peterson
Harp #XL90
7,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #105
8,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #105
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #68
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #69
8,900 Baht
* 9mm Filter

 New!
ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #86
8,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Limerick #03
7,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Limerick #B10
7,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth #221
7,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#6
7,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#408
7,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#606
7,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#69
7,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Prince Ebony
7,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
DenicoolNew!ไปป์ไม้ Peterson
Calablash Short Stem Mouthpiece
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
DenicoolNew!ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #69
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #X105
6,900 Baht
* 9mm Filter

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #106
6,900 Baht
* 9mm Filter
New!ไปป์ไม้ Peterson
Tara #69
6,500 Baht
* 9mm Filter
New!ไปป์ไม้ Peterson
Tara #999
6,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Smooth Prince
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Smooth Dublin
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
Sold Out

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #69
6,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #68
6,900 Baht

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #X105
6,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #01
6,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #150
6,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #408
6,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #301 PL
6,500 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #03
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #X105
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #221
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #68
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #69
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare Silver Mounted #6
6,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare Silver Mounted #264
6,500 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Australia
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Canada
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
UK
6,900 Baht
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
USA
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Italy
6,900 Baht
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Irekand
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Russia
6,900 Baht
* 9mm Filter

 
New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #101
6,500 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #999
6,500 Baht

Peterson smoking pipe silver mounted army 106

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #106
6,500 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#X105
6,500 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#68
6,500 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#69
6,500 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Quality Rustic #314
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #304 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #314 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #303 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

Peterson smoking pipe Irish Sea

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #6
5,900 Baht
* 9mm Filter


Peterson smoking pipe Irish Sea Bangkok

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #105
5,900 Baht
* 9mm Filter


Peterson smoking pipe Irish Sea 68 Bangkok
New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


Peterson smoking pipe Irish Sea 3 Bangkok
New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #3
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #68
5,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #69
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #80s
5,900 Baht
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #68
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #221
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #87
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Derry Rustic#B49
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter"Denicool")
Denicool
Sold Out


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #106
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #221
5,900 Baht
* 9mm Filterไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #69
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #X105
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #221
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #68
5,900 Baht
* 9mm FilterHot Item!!!

ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #80
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #X105
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #B10
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver
#03
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #150
5,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #408
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #264
5,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Nickel #999
5,000 Baht
* 9mm Filter

 


ไปป์ไม้ Peterson
Emerald Rustic #03
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Emerald Rustic #53
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #B5
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #220
5,900 Baht
* 9mm Filter
Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #XL02
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #B11
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #221
5,900 Baht
* 9mm Filter
Sold Out


Peterson K Briar 68  premium quality pipe
New!
ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #68
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #86
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #102
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #120
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 
New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #120
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #221
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #105
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #XL02
5,500 Baht
* 9mm Filter

 New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #X105
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #120
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #606
5,500 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #69
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #106
5,500 Baht
* 9mm Filter

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
4U #68
4,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
4U #03
4,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Outdoor #124
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #2
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #3
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #5
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sport #6
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sport #7
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #8
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

ไปป์ไม้ Peterson
X'mas 2011
#106
5,000 Baht / Pipe
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #317 PL
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Rustic Straight #31 PL
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #69
4,900 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #6
4,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #106
4,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #X 105st
4,900 Baht
* 9mm Filter
 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth
Nickel Mount #68
4,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #b10
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #XL02
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #03
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #150
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #221
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #86
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #440
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #68
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #69
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #03
4,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #b10
4,900 Baht

 


ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #107
4,900 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #03
4,800 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #106
4,800 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #150
4,800 Baht
* 9mm Filter

ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #01
4,800 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #87
4,800 BahtNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #106
4,800 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #65
4,800 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney Red #87
4,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney Red #01
4,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Tankard
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Barrel
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Belgique
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
Peterson smoking pipe calabash rustic bangkok Thailand


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Calabash Rustic
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Calablash Smooth
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
         
Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Volute2 Nature

17,500 13,125THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Volute1 Orange

11,500 8,625THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
185 Anniversary-smooth with tamper
10,000 7,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 214

10,000
7,500THB


ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 43

10,000
7,500THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 812

10,000
7,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
ECUME 17

9,900 7,425THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

ไปป์ CHACOM
ECUME 42

9,900 7,425THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 268

8,500 6,375THB
 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 851

8,500 6,375THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 871

8,500 6,375THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
JAZZ-ME06

8,500 6,375THB

ไปป์ CHACOM
ถ้วยไปป์วงแหวนเงินแท้
Baccara No.43 Mate

7,900 5,925THB

ไปป์ CHACOM
ถ้วยไปป์วงแหวนเงินแท้
Baccara No.43 Sablee

7,900 5,925THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carlton No. 43
9mm.Filter
7,100 5,325THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carlton No. 268

7,100 5,325THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carlton No. 869

7,100 5,325THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Army No.42

ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
7,100 5,325THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
185 Anniversary-sandblast with tamper
6,900 5,175THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Arabesk 851
6,700 5,025THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 42

6,100 4,575THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 857

6,100 4,575THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 883

6,100 4,575THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Lido No.42, No.815
ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

6,500 4,875THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Black & White No. 186

6,100 4,575THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vulcano noire

6,100 4,575THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vulcano orange

6,100 4,575THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Samba No. 44

6,100 4,575THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Natural

6,000 4,500THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

ไปป์ CHACOM
Club No. 42

5,700 4,275THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Aubrac 95

5,500 4,125THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Aubrac 401

5,500 4,125THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Panthere soft touch No. 857

5,500 4,125THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 42 Brown

5,500 4,125THB

ไปป์ CHACOM
Alize

5,100 3,825THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 214

5,100 3,825THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 42

5,100 3,825THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 43

5,100 3,825THB


ไปป์ CHACOM
Bercy 863

5,100 3,825THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Brown

5,100 3,825THB


ไปป์ CHACOM
Champs-Elysees 425

4,900 3,675THB

ไปป์ CHACOM
Champs-Elysees 43

4,900 3,675THB

ไปป์ CHACOM
Rebelle 261

4,900 3,675THB

ไปป์ CHACOM
Rebelle 269

4,900 3,675THB


ไปป์ CHACOM
Regate 13

4,900 3,675THB

 


ไปป์ CHACOM
Regate 867

4,900 3,675THB


ไปป์ CHACOM

Bayard 337c

4,700 3,525THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Rafting No. 921
4,600 3,450THB

  ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Elegante

4,600 3,450THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Dixi 904

4,200 3,150THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Sandblast

4,200 3,150THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Match No. 13
4,200 3,150THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Match No. 17P

4,200 3,150THB

 


ไปป์ CHACOM

Baya 925

3,400 2,550THB

ไปป์ CHACOM

Baya 926

3,400 2,550THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Festival Normaux

3,300 2,475THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

ไปป์ CHACOM
Sandblast Normaux 13

3,100 2,325THBไปป์ CHACOM
Country

3,100 2,325THB


ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 08
3,400 2,550THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 10
3,400 2,550THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 17
3,400 2,550THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 20
3,400 2,550THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 23
3,400 2,550THB
           
       

 

 

ไปป์ CHACOM
Monza natural
ลายไม้ธรรมชาติ Briar
ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

6,200 4,650THB

ไปป์ CHACOM

Monza natural ลายไม้ธรรมชาติ Briar
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

6,200 4,650THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Monza black
สีดำ ใช้ Crystal Filter
"DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
5,500 4,125THB

 


ไปป์ CHACOM
Monza black
สีดำ
9mm Filter ก้นกรอง9มม.
5,500 4,125THB

 


ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Dandy
No. 880 Natural
6,300 4,725THB
No. 906 Brune
4,900 3,675THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Neptune 857, 266, 268

6,100 4,575THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vogue

3,000 2,250THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Shanghai
5,300 3,975THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Pilot

3,000 2,250THB

     

 

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

NEW!! Falcon Pipefrom U.K. กล้องยาสูบ Dry,Cool & Clean ที่สามารถสลับสับเปลี่ยนถ้วยและปากคาบได้ตามต้องการ!!

Falcon Pipe Starter Kit
ในชุดประกอบด้วย
1.Falcon Bowl 2ชิ้น
2.Falcon Stem 1ชิ้น
3.Falcon Pipe Cleaner
4.Falcon Dry ring 25pcs
5.ยาเส้นPeterson เชอรี่40g
6.Pipe tool 3in1
ชุดละ 4,500บาท

*สินค้าในเซทไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้

อุปกรณ์ไปป์Falcon

Set no.1 Sold Out
-Falcon Straight Stem
-Billiard Rustic Bowl
-Algiers Smooth Bowl

Set no.2 Sold Out
-Falcon Bent Stem
-Plymouth Smooth Bowl
-Genoa Smooth Bowl

Set no.3 Sold Out
-Falcon Straight Stem
-Plymouth Rustic Bowl
-Dublin Smooth Bowl

Set no.4
-Falcon Bent Stem
-Bulldog Rustic Bowl
-Genoa Smooth Bowl

Set no.5
-Falcon Bent Stem
-Billiard Smooth Bowl
-Plymouth Smooth Bowl

Set no.6
-Falcon Straight Stem
-Billiard Smooth Bowl
-Bulldog Smooth Bowl


F9 6Standard Pipe + 3 Bowls in Display
21,945 Baht

F6 6Standard Pipe in Display
17,670 BahtFSB9 Standard Bowl 9pcs
12,825 Baht

Standard Bowl Rustic 1,500 Baht/pc (ราคา1,500บาทต่อชิ้น)
Bantam Bowl (small size) 1,400 Baht/pc (ราคา1,400บาทต่อชิ้น)

Standard Bowl Smooth 1,500 Baht/pc (ราคา1,500บาทต่อชิ้น)


Standard Meerschuam Bowl Smooth 2,100 Baht/pc (ราคา2,100บาทต่อชิ้น)

Falcon Standard Stem Straight, Curved, Bent 1,600Baht
(ราคา1,600บาท/ชิ้น)


Falcon Standard Dental Stem Straight, Bent 1,600Baht (ราคา1,600บาท/ชิ้น)

 

Falcon Extra Stem Bent 1,800Baht
(ราคา1,800บาท/ชิ้น)Falcon International Stem Straight, Curved, Bent 2,000Baht (ราคา2,000บาท/ชิ้น)
*6mm filter ใช้ไส้กรอง6mm

Coolway Briar Pipe Set
ในชุดประกอบด้วย
-ตัวไปป์
-ยาเส้น Peterson เชอรี่40g
-เครื่องมือไปป์
-ก้นกรอง10ชิ้น
-แปรงทำความสะอาดไปป์

Coolway No.101 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.102 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.103 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.104 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.105 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.12 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.13 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.21 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.22 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.23 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.24 6mm Filter
2,300Baht

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน


!!NEW!! 405971 Jean Claude Pipe Bent with Lid
(Gold)
4,200 Baht!!NEW!! 405222 Jean Claude Orange Black w/Chrome Ring
3,900 Baht!!NEW!! 405224 Jean Claude Natural w/Chrome Ring
3,900 Baht
!!NEW!!
471202 Passatore Natural w/ Ring
3,900 Baht


!!NEW!! 403353 Spitfire by Lorenzo Pavia small Asortment Ebonite mouth
24,000 Baht/set
Sold Out

!!NEW!! 407001 ITALIA Smooth and Rustic Pipe Assortment
2,800 Baht/pcs
#1,3,4,5 Sold

!!NEW!! 402044 Jean Claude Orange Black matt Ebonite mouthpiece
2,200 Baht/pcs

!!NEW!! 402035 Dr.Hardy Pisa Rustic Assortment Ebonite mouthpiece
1,900 Baht/pcs

!!NEW!! 402404 Toscana Seconda Asortment Ebonite mouthpiece
1,900 Baht/pcs
#8 Sold
        Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

ไปป์ Adventure
80370 Gold Ring Filter9mm
2,650.-
L13.0 x H4.2 x W3.4 cm

ไปป์ Adventure
80373 Gold Ring Filter9mm
2,650.-
L12.6 x H4.0 x W2.8 cm


ไปป์ Adventure
80374 Gold Ring Filter9mm
2,650.-

L13.0 x H3.8 x W3.0 cm

ไปป์ Adventure
80375 Gold Ring Filter9mm
2,650.-

L12.5 x H3.3 x W3.5 cm
   

ไปป์ Adventure
80352 Filter9mm
2,300.-

L13.0 x H4.0 x W3.2 cm


ไปป์ Adventure
80354 Filter9mm
2,300.-

L13.0 x H3.8 x W3.0 cm


ไปป์ Adventure
8036
0 Filter9mm
2,300.-

L12.8 x H3.5 x W3.7 cm

ไปป์ Adventure
80362 Filter9mm
2,300.-

L12.6 x H4.1 x W3.4 cm
  Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-414 Ceramic Pipe
2,990.-
L31.0 x H17.0 x W5.0 cm

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-422 Ceramic Pipe
2,990.-
L33.0 x H20.0 x W5.0 cm

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-427 Ceramic Pipe
2,990.-
L31.0 x H16.0 x W5.5 cm
ไปป์ Angeloทุกรุ่นราคาเป็นชุดแถมเครื่องมือ3in1, แปรงทำความสะอาด,ยาเส้น1ซอง

ไปป์Angelo
64-39 Churchwarden
3,100.-
L26.0 x H3.3 x W3.3 cm

ไปป์ Angelo
65-58 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,700.-

L14.8 x H5.5 x W3.7 cm

ไปป์ Angelo
69-61 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,700.-

L14.0 x H5.0 x W4.0 cm


ไปป์ Angelo
73-65 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,700.-

L14.0 x H4.8 x W3.8 cm


ไปป์ Angelo
61-54 (Filter9mm)
2,300.-

L14.5 x H4.8 x W3.5 cm


ไปป์ Angelo
62-22 (Filter9mm)
2,300.-

L14.5 x H3.5 x W3.9 cm

ไปป์ Angelo
65-58 (Filter9mm)
2,300.-

L14.8 x H5.5 x W3.7 cm

ไปป์ Angelo
69-21 (Filter9mm)
2,300.-

L13.0 x H4.3 x W3.5 cm


ไปป์ Angelo
73-12 (Filter9mm)
2,300.-

L13.0 x H4.0 x W3.8 cm

ไปป์ Angelo
73-66 (Filter9mm)
2,300.-

L14.0 x H4.9 x W4.0 cm

ไปป์ Angelo
61-57
(กรองเหล็ก Steel Filter)
2,300.-

L14.8 x H4.7 x W3.7 cm

ไปป์ Angelo
62-25 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,950.-
L15.0 x H4.0 x W3.6 cm
62-625
ไปป์ Angelo
62-625 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,950.-
L15.0 x H4.0 x W3.6 cm


ไปป์ Angelo
73-41 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,950.-
L13.2 x H4.5 x W3.7 cm

73-641
ไปป์ Angelo
73-641 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,950.-
L13.2 x H4.5 x W3.7 cm

ไปป์ Angelo
63-11 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,700.-
L18.0 x H3.7 x W2.5 cm


ไปป์ Angelo
64-39
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,700.-

L18.4 x H3.0 x W3.4 cm


ไปป์ Angelo
62-12
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,550.-

L11.4 x H3.5 x W3.0 cm


ไปป์ Angelo
63-08
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,550.-

L9.8 x H3.7 x W2.7 cm


ไปป์ Angelo
64-12
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,550.-

L10.9 x H3.7 x W3.0 cm

73-229
ไปป์ Angelo
73-229 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,550.-
L9.8 x H3.5 x W3.1 cm
73-629
ไปป์ Angelo
73-629 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,550.-
L9.8 x H3.5 x W3.1 cm

ไปป์ Angelo
71-25 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,250.-
L11.0 x H3.0 x W2.5 cm

ไปป์ Angelo
71-625 Sandblast
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,250.-
L11.0 x H3.0 x W2.5 cm
        Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

กล้องยาสูบ SD-B04
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-M04
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-519
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿กล้องยาสูบ SD-535
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.8x3.4x4.5ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿ **กล้องยาสูบ SD-623
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.3x3.0x3.8ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿


(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 14x4.7x3.2ซม)
1,200 ฿

(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5x4x3ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-584
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.8x4.7x3ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
กล้องยาสูบ SD-136
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5x3x3.5ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-510
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x4.8x3.3ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-542
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x4.8x3.3ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-567
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5x3x3.5ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿

กล้องยาสูบจากไม้เมเปิลและเชอรี Maple & Cherry Wood Pipe
ขนาดใหญ่ (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5x5x3ซม) บรรจุ 12อัน/แผง

อันละ 150บาท (*ราคาไม่เป็นชุด)

กล้องยาสูบจากไม้เมเปิลและเชอรี Maple & Cherry Wood Pipe
ขนาดเล็ก (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5x3x3ซม) บรรจุ 36อัน/กล่อง

อันละ90บาท กล่องละ 2,500 บาท (*ราคาไม่เป็นชุด)
Sold Out

กล้องยาสูบจากฝักข้าวโพด Corn Cob Pipe
ขนาดเล็ก (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5x3x3ซม) บรรจุ 36อัน/กล่อง

อันละ 50บาท
(*ราคาไม่เป็นชุด)
Sold Out

SD-726 Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

800 ฿
(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)SD-103 Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

700 ฿
(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)SD-101Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

650 ฿

(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ตั้ง : 104-106 ซ.อนุมานราชธน1 ถ.สุรวงศ์ บางรัก สุริยวงศ์ กรุงเทพ 10500 ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ : 086-3922591 แฟกซ์ : 02-6391572 อีเมล์ : bnity@yahoo.com line:bnity
Store :104-106 Soi Anuman-Rajton1 Surawong Road Bangrak Bangkok Thailand 10500 Hotline (+)66 863922591 FAX : +6626391572 Email: bnity@yahoo.com Line: bnity
แผนที่ / MAP