ร้านขายไปป์ ยาเส้นนอก กระดาษมวนบุหรี่นำเข้า

HOME
หน้าแรก
PRODUCT
สินค้า
PROMOTION
โปรโมชั่น
DISTRIBUTOR
ตัวแทนจำหน่าย
Become our member
ร่วมเป็นสมาชิก
How to order
สั่งซื้อสินค้า
Get in touch
ติดต่อเรา


กล้องยาสูบ (กล้องยาเส้น) Tobacco Pipe
พิเศษ!! ไปป์ทุกตัวแถมไม้ขีดไฟก้านยาวสำหรับจุดไปป์จากPetersonมูลค่า40บาทฟรี!!

ตารางรูปร่างไปป์ ขนาดไปป์1 ขนาดไปป์2


New!ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes
Sandblast 9mm filter (4 pipes/set)
44,000 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Mark Twain 9mm filter (2 pipes/set)

สินค้าหมด Sold Out

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World Series 9mm filter
UK, Australia, Canada, China,
Ireland, Russia
6,900 Baht / PipeNew!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #221,69,03,x105
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Iceberg Bow,Port,Starboard,Stern
(4 pipes/set)
39,600 Baht

* 9mm Filter
สินค้าหมด Sold Out


NEW!!ไปป์ไม้ Peterson
Collectable Antique 2013 Straight, Bent
18,000 Baht (2 pipes)
*9mm Filter


New! ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2016
D20 Smooth
12,900 Baht
* 9mm Filter

 

 New! ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2017
Rustic
11,000 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Plato Black&White
16,000 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-Professor 9carat Gold Mounted
* 9mm Filter
29,000 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
House Pipe Billard Terracotta
Extra Large!
* 9mm Filter
19,900 Baht

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Supreme Silver Mounted #150 * 9mm Filter
19,000 Baht


 

  

Pipe Petersonทุกรุ่นแถมไส้กรอง9mm 10ชิ้น และแปรงทำความสะอาด 1ซอง


Peterson smoking pipe silvercap natural hinged lid 106


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Silvercap Natural Hinged Lid #106
* 9mm Filter
29,000 Baht
สินค้าหมด Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-Professor 9carat Gold Mounted
* 9mm Filter
29,000 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
House Pipe Billard Terracotta
Extra Large!
* 9mm Filter
19,900 Baht

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Supreme Silver Mounted #150 * 9mm Filter
19,000 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #68 * 9mm Filter
19,000 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #150 * 9mm Filter
19,000 Baht

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap Natural Finish #106 * 9mm Filter
19,000 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Spigots Natural Finish #68
18,000 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Plato Black&White
16,000 Baht
(use crystal filter "Denicool")
DenicoolNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #80s
* 9mm Filter
14,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #106
* 9mm Filter

14,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Grafton #150
* 9mm Filter
14,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Supreme Silver Mounted #69
* 9mm Filter

13,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigot Caramel #69
* 9mm Filter
13,900 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-
Rathbone
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Hanson
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Mycroft
12,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-LeStrade
12,900 Baht
* 9mm Filter

 ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return-Strand
12,900 Baht
* 9mm Filterไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Return- Milverton
12,900 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes Sylvius
Smooth
12,000

* 9mm Filter

ไปป์ไม้ Peterson
Sherlock Holmes Original-
Original
12,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Deluxe System Classic Silver Mounted #407
12,000 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2016
D20 Smooth
12,900 Baht
* 9mm Filter

 New! ไปป์ไม้ Peterson
Pipe of the Year 2017
Rustic
11,000 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Castle Smooth Malahide
11,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
The Adventures of Sherlock Holmes
Sandblast 9mm filter (4 pipes/set)
44,000 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap-Sandblast #107
11,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Walnut
#XL02
11,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots-sandblast Silver mounted #999
11,000 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots-sandblast Silver mounted #01s
11,000 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Red Spray #B5
10,500 Baht
* 9mm Filter

 

ไปป์ไม้ Peterson
Silver Cap-Sandblast #220
9,800 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Roundstone
#150
10,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Roundstone
#05
10,900 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #06
10,900 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #408
10,900 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish Smooth #221
10,900 Baht
* 9mm Filter

 


ไปป์ไม้ Peterson
System Deluxe Quality Smooth #3s
9,800 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Newgrange Spigot #69
9,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Newgrange Spigot #106
9,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish sandblast #106
9,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Royal Irish sandblast #B10
9,500 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Nickel mounted #X105
9,000 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Spigots Nickel mounted #69
9,000 Baht
* 9mm Filter

\


New!ไปป์ไม้ Peterson
Rosslare Classic #80
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #105
8,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #105
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #68
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #69
8,900 Baht
* 9mm Filter

 New!
ไปป์ไม้ Peterson
Trinity #86
8,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Flame Grain #69
8,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 New!ไปป์ไม้ Peterson
Flame Grain #106
8,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth #221
7,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#6
7,900 BahtNew!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#408
7,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#606
7,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sterling Silver-Smooth
#69
7,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Limerick #03
7,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Limerick #B10
7,900 Baht
* 9mm Filter


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Harp #B10
7,500 Baht
* 9mm Filter

Peterson smoking pipe Harp XL90
New!ไปป์ไม้ Peterson
Harp #XL90
7,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #69
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #X105
6,900 Baht
* 9mm Filter

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Fishermans #106
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Prince Ebony
7,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
DenicoolNew!ไปป์ไม้ Peterson
Calablash Short Stem Mouthpiece
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #01
6,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #150
6,900 Baht

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Summertime #408
6,900 Baht
New!ไปป์ไม้ Peterson
Tara #69
6,500 Baht
* 9mm Filter
New!ไปป์ไม้ Peterson
Tara #999
6,500 Baht
* 9mm Filter

สินค้าหมด Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Smooth Prince
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Churchwarden Smooth
D6
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #69
6,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #68
6,900 Baht

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Atlantic #X105
6,900 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #X105
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #221
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #68
6,900 Baht
* 9mm Filter
สินค้าหมด Sold Out


New!ไปป์ไม้ Peterson
Dracula #69
6,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Australia
6,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Canada
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
UK
6,900 Baht
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
USA
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Italy
6,900 Baht
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Irekand
6,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Around the World
Russia
6,900 Baht
* 9mm Filter

 
New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #101
6,500 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #999
6,500 Baht

Peterson smoking pipe silver mounted army 106

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Silver Mounted Army #106
6,500 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#X105
6,500 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#68
6,500 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Cara Sandblast
#69
6,500 Baht

 

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Wicklow Silver Mounted #X105
6,500 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare Silver Mounted #6
6,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare Silver Mounted #264
6,500 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #106
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #221
5,900 Baht
* 9mm Filterไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #69
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Dalkey #X105
5,900 Baht
* 9mm Filter

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Christmas 2017 Nickel Mounted #106
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #304 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #307 PL
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #303 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #31 PL
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #314 PL
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Quality Rustic #314
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #68
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #221
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sportsman #87
5,900 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

 

Peterson smoking pipe Irish Sea

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #6
5,900 Baht
* 9mm Filter


Peterson smoking pipe Irish Sea Bangkok

New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #105
5,900 Baht
* 9mm Filter


Peterson smoking pipe Irish Sea 3 Bangkok
New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Sea #3
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #221
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #68
5,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #69
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Tyrone #80s
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #XL02
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #B11
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Fermoy #B5
5,900 Baht
* 9mm Filter
Sold OutHot Item!!!

ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #80
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #X105
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #B10
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver
#03
5,900 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #150
5,900 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #408
5,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Silver #264
5,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Donegal Rocky Nickel #999
5,000 Baht
* 9mm Filter

 


ไปป์ไม้ Peterson
Emerald Rustic #03
5,900 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Emerald Rustic #53
5,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney #68
5,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Nickel Mounted Smooth #68
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Nickel Mounted Smooth #69
5,500 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool
New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #120
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #221
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #105
5,500 Baht
* 9mm Filter

New!ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #XL02
5,500 Baht
* 9mm Filter


Peterson K Briar 68  premium quality pipe
New!
ไปป์ไม้ Peterson
K Briar #68
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #86
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 New!
ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #102
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Irish Made Army #120
5,500 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

 

ไปป์ไม้ Peterson
X'mas 2011
#106
5,000 Baht / Pipe
* 9mm Filter
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #6
4,900 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #106
4,900 Baht
* 9mm Filterไปป์ไม้ Peterson
Dublin Filter #X 105st
4,900 Baht
* 9mm Filter

 New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #X105
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #120
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #606
5,500 Baht
* 9mm FilterNew!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #69
5,500 Baht
* 9mm Filter

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kenmare #106
5,500 Baht
* 9mm Filter

 


New!
ไปป์ไม้ Peterson
4U #68
4,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
4U #03
4,900 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Outdoor #124
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #2
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool
Sold Out สินค้าหมด

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #3
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #5
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool
New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sport #6
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Sport #7
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Sport #8
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Rustic Straight #31 PL
4,900 Baht
*No filter (use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
System Standard Smooth #317 PL
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #b10
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #XL02
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #03
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #150
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #221
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool"Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #86
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #440
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #68
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #69
4,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 

 

New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #03
4,900 Baht


New!ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #b10
4,900 Baht

 


ไปป์ไม้ Peterson
Aran Smooth #107
4,900 Baht


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #03
4,800 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #106
4,800 Baht
* 9mm Filter


ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #150
4,800 Baht
* 9mm Filter

ไปป์ไม้ Peterson
Shannon Smooth #01
4,800 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #87
4,800 BahtNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #106
4,800 Baht

New!ไปป์ไม้ Peterson
Kildare #65
4,800 Baht *No filter
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

 


New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney Red #87
4,500 Baht
* 9mm Filter


New!ไปป์ไม้ Peterson
Killarney Red #01
4,500 Baht
* 9mm FilterNew!
ไปป์ไม้ Peterson
Tankard
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Barrel
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Belgique
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
Peterson smoking pipe calabash rustic bangkok Thailand


New!
ไปป์ไม้ Peterson
Calabash Rustic
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool

New!ไปป์ไม้ Peterson
Calablash Smooth
3,900 Baht
(use crystal filter "Denicool")
Denicool
         
Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Volute2 Nature

17,600THB
สินค้าหมด Sold Out
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Volute1 Orange

11,500THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
185 Anniversary-smooth with tamper
10,000THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 214

10,000THB


ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 43

10,000THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
GRAN'LARGE 812

10,000THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
ECUME 17

9,900THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

ไปป์ CHACOM
ECUME 42

9,900THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 268

8,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 851

8,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carbone FC-14 No. 871

8,500THB


ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
JAZZ-ME06

8,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carlton No. 268

7,100THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carlton No. 869

7,100THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Army No.42

ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
7,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
185 Anniversary-sandblast with tamper
6,800THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Arabesk 851
6,700THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Lido No.42, No.815
ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

6,500THB


ไปป์ CHACOM
Dandy No. 880 Natural
6,300THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vulcano noire

6,100THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vulcano orange

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 42

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 857

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Havane 883

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Black & White No. 186

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Samba No. 44

6,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Natural

6,000THB
  ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Aubrac 95

5,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Aubrac 401

5,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Panthere soft touch No. 857

5,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 42 Brown

5,500THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 214

5,100THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 42

5,100THB

ไปป์ CHACOM
Bercy 43

5,100THB


ไปป์ CHACOM
Bercy 863

5,100THB

 


ไปป์ CHACOM
Alize

5,100THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Brown

5,100THB

ไปป์ CHACOM
Rebelle 261

4,900THB

ไปป์ CHACOM
Rebelle 269

4,900THB


ไปป์ CHACOM
Regate 13

4,900THB

 


ไปป์ CHACOM
Regate 867

4,900THB

ไปป์ CHACOM
Champs-Elysees 425

4,900THB

ไปป์ CHACOM
Champs-Elysees 43

4,900THB

ไปป์ CHACOM
Dandy
No. 906 Brune
4,900THB


ไปป์ CHACOM

Bayard 337c

4,700THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Rafting No. 921
4,600THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Elegante

4,600THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Match No. 13
4,200THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Match No. 17P

4,200THB

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Dixi 904

4,200THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Carat No. 13 Sandblast

4,200THB


ไปป์ CHACOM

Baya 926

3,400THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Festival Normaux

3,300THB


ไปป์ CHACOM

Shanghai A17
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,975THB

 


ไปป์ CHACOM
Shanghai 261
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,975THB


ไปป์ CHACOM
Shanghai 42
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,975THB

ไปป์ CHACOM
Shanghai 851
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,975THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 20
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,400THB

ไปป์ CHACOM

Presentoir Affaire 23
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,400THB
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

ไปป์ CHACOM
Sandblast Normaux 13

3,100THBไปป์ CHACOM
Country

3,100THB


ไปป์ CHACOM
Pilot 906

3,000THB

ไปป์ CHACOM
Pilot 908

3,000THB


ไปป์ CHACOM

Panthere A
08
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,400 2,000THB

(มีตำหนิเล็กน้อย ไม่มีผลกับการสูบ)

 


ไปป์ CHACOM

Panthere A10
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

3,400 2,000THB

(มีตำหนิเล็กน้อย ไม่มีผลกับการสูบ)

           
       

 

 

ไปป์ CHACOM
Monza natural
ลายไม้ธรรมชาติ Briar
ใช้ Crystal Filter "DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ

6,200THB


ไปป์ CHACOM

Monza natural ลายไม้ธรรมชาติ Briar
9mm Filter ก้นกรอง9มม.

6,200THB


ไปป์ CHACOM
Monza black
สีดำ
9mm Filter ก้นกรอง9มม.
5,500THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Monza black
สีดำ ใช้ Crystal Filter
"DeniCool"
ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
5,500THB

 

 

 

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Neptune 857, 266, 268

6,100THB

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
ไปป์ CHACOM
Vogue

3,000THB


     

 

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

NEW!! Falcon Pipefrom U.K. กล้องยาสูบ Dry,Cool & Clean ที่สามารถสลับสับเปลี่ยนถ้วยและปากคาบได้ตามต้องการ!!

Falcon Pipe Starter Kit
ในชุดประกอบด้วย
1.Falcon Bowl 2ชิ้น
2.Falcon Stem 1ชิ้น
3.Falcon Pipe Cleaner
4.Falcon Dry ring 25pcs
5.ยาเส้นPeterson เชอรี่40g
6.Pipe tool 3in1
ชุดละ 4,500บาท

*สินค้าในเซทไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้

อุปกรณ์ไปป์Falcon

Set no.1 Sold Out
-Falcon Straight Stem
-Billiard Rustic Bowl
-Algiers Smooth Bowl

Set no.2 Sold Out
-Falcon Bent Stem
-Plymouth Smooth Bowl
-Genoa Smooth Bowl

Set no.3 Sold Out
-Falcon Straight Stem
-Plymouth Rustic Bowl
-Dublin Smooth Bowl

Set no.4
-Falcon Bent Stem
-Bulldog Rustic Bowl
-Genoa Smooth Bowl

Set no.5
-Falcon Bent Stem
-Billiard Smooth Bowl
-Plymouth Smooth Bowl

Set no.6
-Falcon Straight Stem
-Billiard Smooth Bowl
-Bulldog Smooth Bowl


F9 6Standard Pipe + 3 Bowls in Display
21,945 Baht

F6 6Standard Pipe in Display
17,670 BahtFSB9 Standard Bowl 9pcs
12,825 Baht

Standard Bowl Rustic 1,500 Baht/pc (ราคา1,500บาทต่อชิ้น)
Bantam Bowl (small size) 1,400 Baht/pc (ราคา1,400บาทต่อชิ้น)

Standard Bowl Smooth 1,500 Baht/pc (ราคา1,500บาทต่อชิ้น)


Standard Meerschuam Bowl Smooth 2,100 Baht/pc (ราคา2,100บาทต่อชิ้น)

Falcon Standard Stem Straight, Curved, Bent 1,600Baht
(ราคา1,600บาท/ชิ้น)


Falcon Standard Dental Stem Straight, Bent 1,600Baht (ราคา1,600บาท/ชิ้น)

 

Falcon Extra Stem Bent 1,800Baht
(ราคา1,800บาท/ชิ้น)Falcon International Stem Straight, Curved, Bent 2,000Baht (ราคา2,000บาท/ชิ้น)
*6mm filter ใช้ไส้กรอง6mm

Coolway Briar Pipe Set
ในชุดประกอบด้วย
-ตัวไปป์
-ยาเส้น Peterson เชอรี่40g
-เครื่องมือไปป์
-ก้นกรอง10ชิ้น
-แปรงทำความสะอาดไปป์

Coolway No.101 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.102 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.103 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.104 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.105 9mm Filter
3,400Baht

Coolway No.12 6mm Filter
2,300Baht
สินค้าหมด Sold Out

Coolway No.13 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.21 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.22 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.23 6mm Filter
2,300Baht

Coolway No.24 6mm Filter
2,300Baht

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน


!!NEW!! 405971 Jean Claude Pipe Bent with Lid
(Gold)
4,200 Baht!!NEW!! 405222 Jean Claude Orange Black w/Chrome Ring
3,900 Baht!!NEW!! 405224 Jean Claude Natural w/Chrome Ring
3,900 Baht
!!NEW!!
471202 Passatore Natural w/ Ring
3,900 Baht


!!NEW!! 403353 Spitfire by Lorenzo Pavia small Asortment Ebonite mouth
24,000 Baht/set
Sold Out

!!NEW!! 407001 ITALIA Smooth and Rustic Pipe Assortment
2,800 Baht/pcs
#1,3,4,5 Sold

!!NEW!! 402044 Jean Claude Orange Black matt Ebonite mouthpiece
2,200 Baht/pcs

!!NEW!! 402035 Dr.Hardy Pisa Rustic Assortment Ebonite mouthpiece
1,900 Baht/pcs

!!NEW!! 402404 Toscana Seconda Asortment Ebonite mouthpiece
1,900 Baht/pcs
#8 Sold
        Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

ไปป์ Adventure
80370 Gold Ring Filter9mm
2,650.-
L13.0 x H4.2 x W3.4 cm

ไปป์ Adventure
80373 Gold Ring Filter9mm
2,650.-
L12.6 x H4.0 x W2.8 cm


ไปป์ Adventure
80374 Gold Ring Filter9mm
2,650.-

L13.0 x H3.8 x W3.0 cm

ไปป์ Adventure
80375 Gold Ring Filter9mm
2,650.-

L12.5 x H3.3 x W3.5 cm
   

ไปป์ Adventure
80352 Filter9mm
2,300.-

L13.0 x H4.0 x W3.2 cm


ไปป์ Adventure
80354 Filter9mm
2,300.-

L13.0 x H3.8 x W3.0 cm


ไปป์ Adventure
8036
0 Filter9mm
2,300.-

L12.8 x H3.5 x W3.7 cm

ไปป์ Adventure
80362 Filter9mm
2,300.-

L12.6 x H4.1 x W3.4 cm
  Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-414 Ceramic Pipe
2,490.-
L31.0 x H17.0 x W5.0 cm

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-422 Ceramic Pipe
2,490.-
L33.0 x H20.0 x W5.0 cm

!!NEW!!ไปป์Angelo
89-427 Ceramic Pipe
2,490.-
L31.0 x H16.0 x W5.5 cm

Starter Kit ชุดเริ่มต้นสำหรับผู้หัดสูบ 500.-
ประกอบด้วย ยาเส้น, อุปกรณ์ไปป์, แปรงทำความสะอาด,
ก้นกรอง10ชิ้น (สำหรับรุ่นที่ใช้ก้นกรอง)

ไปป์Angelo
64-39 Churchwarden
2,600.-
L26.0 x H3.3 x W3.3 cm

ไปป์ Angelo
65-58 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,200.-

L14.8 x H5.5 x W3.7 cm

 

ไปป์ Angelo
69-61 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,200.-

L14.0 x H5.0 x W4.0 cm


ไปป์ Angelo
73-65 Golden Ring แหวนทอง
(Filter9mm)
2,200.-

L14.0 x H4.8 x W3.8 cm

 


ไปป์ Angelo
61-54 (Filter9mm)
1,800.-

L14.5 x H4.8 x W3.5 cm


ไปป์ Angelo
62-22 (Filter9mm)
1,800.-

L14.5 x H3.5 x W3.9 cm

ไปป์ Angelo
65-58 (Filter9mm)
1,800.-

L14.8 x H5.5 x W3.7 cm

ไปป์ Angelo
69-21 (Filter9mm)
1,800.-

L13.0 x H4.3 x W3.5 cm


ไปป์ Angelo
73-12 (Filter9mm)
1,800.-

L13.0 x H4.0 x W3.8 cm

ไปป์ Angelo
73-66 (Filter9mm)
1,800.-

L14.0 x H4.9 x W4.0 cm

ไปป์ Angelo
61-57
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,800.-

L14.8 x H4.7 x W3.7 cm


ไปป์ Angelo
62-25 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,450.-
L15.0 x H4.0 x W3.6 cm

 

62-625
ไปป์ Angelo
62-625 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,450.-
L15.0 x H4.0 x W3.6 cm
สินค้าหมด Sold Out


ไปป์ Angelo
73-41 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,450.-
L13.2 x H4.5 x W3.7 cm
สินค้าหมด Sold Out

73-641
ไปป์ Angelo
73-641 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,450.-
L13.2 x H4.5 x W3.7 cm


ไปป์ Angelo
Polo pipe 63-11 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200.-
L18.0 x H3.7 x W2.5 cmไปป์ Angelo
Polo pipe 64-39
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200.-

L18.4 x H3.0 x W3.4 cm


ไปป์ Angelo
Dinky 62-12
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,050.-

L11.4 x H3.5 x W3.0 cm
สินค้าหมด Sold Out


ไปป์ Angelo
Dinky 63-08
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,050.-

L9.8 x H3.7 x W2.7 cm


ไปป์ Angelo
Dinky 64-12
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,050.-

L10.9 x H3.7 x W3.0 cm

73-229
ไปป์ Angelo
Dinky 73-229 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,050.-
L9.8 x H3.5 x W3.1 cm
สินค้าหมด Sold Out
73-629
ไปป์ Angelo
Dinky 73-629 Rustic
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,050.-
L9.8 x H3.5 x W3.1 cm
สินค้าหมด Sold Out

ไปป์ Angelo
Souvenir 71-25 Smooth
(กรองเหล็ก Steel Filter)
740.-
L11.0 x H3.0 x W2.5 cm

ไปป์ Angelo
Souvenir 71-625 Sandblast
(กรองเหล็ก Steel Filter)
740.-
L11.0 x H3.0 x W2.5 cm
        Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

กล้องยาสูบ SD-B04
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-M04
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-519
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿กล้องยาสูบ SD-535
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.8x3.4x4.5ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿ **กล้องยาสูบ SD-623
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.3x3.0x3.8ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿


(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 14x4.7x3.2ซม)
1,200 ฿

(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5x4x3ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
1,200 ฿


กล้องยาสูบ SD-584
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.8x4.7x3ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
1,200 ฿

ไปป์ไม้และยาเส้นนำเข้าจากต่างประเทศ
กล้องยาสูบ SD-136
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5x3x3.5ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-510
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x4.8x3.3ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-542
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x4.8x3.3ซม)
ใช้ก้นกรอง9mm
640 ฿


กล้องยาสูบ SD-567
(ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5x3x3.5ซม)
(กรองเหล็ก Steel Filter)
640 ฿

กล้องยาสูบจากไม้เมเปิลและเชอรี Maple & Cherry Wood Pipe
ขนาดใหญ่ (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.5x5x3ซม) บรรจุ 12อัน/แผง

อันละ 150บาท (*ราคาไม่เป็นชุด)

กล้องยาสูบจากไม้เมเปิลและเชอรี Maple & Cherry Wood Pipe
ขนาดเล็ก (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5x3x3ซม) บรรจุ 36อัน/กล่อง

อันละ90บาท กล่องละ 2,500 บาท (*ราคาไม่เป็นชุด)
สินค้าหมด Sold Out

กล้องยาสูบจากฝักข้าวโพด Corn Cob Pipe
ขนาดเล็ก (ยาวxสูงxเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5x3x3ซม) บรรจุ 36อัน/กล่อง

อันละ 50บาท
(*ราคาไม่เป็นชุด)
สินค้าหมด Sold Out

SD-726 Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

800 ฿
(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)SD-103 Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

700 ฿
(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)
สินค้าหมด Sold OutSD-101Durable Pipe Baccarite
ไปป์แบกกาไรต์ ทนความร้อน

650 ฿

(ราคาเป็นชุด ประกอบด้วย แปรงทำความสะอาด, อุปกรณ์,ยาเส้น)

Back To Top
กลับขึ้นด้านบน

สถานที่ตั้ง : 104-106 ซ.อนุมานราชธน1 ถ.สุรวงศ์ บางรัก สุริยวงศ์ กรุงเทพ 10500 ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ : 086-3922591 แฟกซ์ : 02-6391572 อีเมล์ : bnity@yahoo.com line:bnity
Store :104-106 Soi Anuman-Rajton1 Surawong Road Bangrak Bangkok Thailand 10500 Hotline (+)66 863922591 FAX : +6626391572 Email: bnity@yahoo.com Line: bnity
แผนที่ / MAP